Uppdaterad 09 februari 2023
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 30 november

I filmen sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen

Budget 2023

I kommunplanen för 2023 finns bland annat extra pengar till förskola, skola och äldreomsorgen.

Ersättning för ukrainsk flyktingmottagning

Kommunen kommer att ersätta de som tar emot flyktingar från Ukraina.

Kommunen förstärker samarbetet med Stockholmskommunerna

Upplands-Bro stärker samarbetet med andra Stockholmskommuner och ansluter till Stockholmsregionens Försäkring AB.

Ny modell för styrning av kommunens bolag

Ny fastighetsnämnd skapas för att ge kommunen större inflytande över de kommunala bolagen.

Utredning om Lövsta gård

Beslut om att utreda till vad och hur Lövsta gård ska användas i framtiden.

Förstärkt kommunikation till kommuninvånarna

Kommunen vill öka sin kommunikation och information till invånarna om vad som händer i kommunen.

Intentionsavtal med Svenska Fotbollsförbundet

Intentionsavtal med Svenska Fotbollsförbundet om att bygga ett nationellt träningscenter i Upplands-Bro kommun.

Är du nöjd med informationen på sidan?