Uppdaterad 24 april 2023
Skriv ut

Nytt intentionsavtal om nationellt fotbollscenter mellan Svenska Fotbollförbundet och Upplands-Bro kommun

Kommunstyrelsen i Upplands-Bro har beslutat om att ingå ett nytt intentionsavtal med Svenska Fotbollförbundet om etablering av ett nationellt fotbollscenter i kommunen. Ett nav för svensk fotbolls spelarutveckling och utbildningssatsningar kommer att stärka både de svenska landslagen och det lokala föreningslivet i Upplands-Bro.

Det nya nationella utvecklings-, tränings- och utbildningscentret för svensk fotboll ska bland annat omfatta fyra fullstora gräsplaner, en fullstor konstgräsplan, en fullstor inomhushall, hotell och kontor samt fysiologiskt och medicinskt center. En framtida etablering av centret ska även möjliggöra att lokalt och regionalt föreningsliv ges möjlighet till utveckling.

- Vi vill mäta oss med de främsta fotbollsnationerna i världen och prestera på högsta nivå även i framtiden. Ska vi lyckas med det behöver vi förutsättningar som är likvärdiga med de våra konkurrenter redan har – med ett Nationellt Fotbollscenter för träning och utbildning får vi mycket bättre förutsättningar att fortsätta utveckla svensk fotboll. Ett Nationellt Fotbollscenter gör det möjligt att på ett helt annat sätt än idag ta tillvara och tillämpa den forskning och utveckling som sker inom fotbollen, vilket kommer att gynna hela den svenska fotbollsrörelsen och vår landslagsverksamhet från ungdomsnivå till A-landslag, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.

Med utgångspunkt från de behov som Svenska Fotbollförbundet och Upplands-Bro kommun har pågår nu en förstudie om förutsättningarna för ett nationellt fotbollscenter i kommunen, närmare bestämt i Kungsängen och utvecklingsområdet omfattar bland annat den plats där Kungsängens IP ligger idag. Förstudien omfattar utredning av mark-, plan- och exploateringsmöjligheter samt programmering, strukturplan - och kalkylarbete. Förstudien ska vara klar i juni 2023.

– Vi har ett starkt föreningsliv i kommunen. Kommunen växer och med en ökad befolkning kommer även behovet av tillgång till idrottsaktiviteter, föreningsliv och rekreation att öka. En anläggning i världsklass innebär både en utveckling av dagens och framtidens stjärnor och stimulerar bredden i idrotten. Fotbollen engagerar på alla nivåer och har en enorm bredd och har därmed en viktig roll i samhällsutvecklingen och människors vardag. Vi vill ta tillvara fotbollens förmåga att bygga bryggor mellan människor och stärka den sociala hållbarheten och folkhälsan, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Det nationella fotbollscentret i Kungsängen kommer att stärka både de svenska fotbollslandslagen och det lokala föreningslivet i Upplands-Bro kommun.

– Med Upplands-Bros läge med vacker natur, närhet och goda kommunikationer till Stockholm och Arlanda kan vi erbjuda en bra plats för ett träningscenter för svensk fotboll och ett lyft för regionens attraktionskraft. Satsningen är inte bara viktig för Sverige som fotbollsnation, den stärker kommunens föreningsliv och näringsliv. I slutändan handlar det om en satsning på invånarnas livskvalitet, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Det nya intentionsavtalet ersätter det avtal som tidigare fanns mellan kommunen, Svenska Fotbollförbundet och Hemsö. Det nya avtalet innebär att kommunen tar en tydligare roll i projektledningen för att säkerställa en effektiv framdrift av förstudien.

Är du nöjd med informationen på sidan?