Uppdaterad 22 november 2022
Skriv ut

Kommundirektör Ida Texell inbjuden att tala på konferensen Framåtblick Sverige

Frågan ”hur en kommun blir vinnare efter pandemin?” står i centrum när Ida Texell talar på konferensen Framåtblick Sverige som även kommer att sändas på SVT Forum.

Foto på Ida Texell

Stiftelsen Länsförsäkringars Forskningsfond anordnar 24 november, för tredje året i rad, konferensen Framåtblick Sverige som vänder sig till kommuner och näringsliv. I år är kommundirektör Ida Texell inbjuden som kommer att tala om ledarskap vid ett förändrat omvärldsläge. Hon kommer fokusera på hur utmaningar kan bidra till utveckling av god verksamhet. Pandemin och omvärldsläget har resulterat i ändrade levnadsvanor och arbetssätt för många invånare i landets kommuner, inte minst när det gäller prioriteringar, distansarbete, digitala möten och platsoberoende.

– När det mörknar vid horisonten behöver världen ledare som kliver fram, som finner nya lösningar och som leder med handlingskraft, mod och omtanke. Att arbeta med att stärka team och fokusera på vad som går att göra och tillsammans sätta fokus på kraft framåt har varit några av framgångsfaktorerna under mina år som chef och ledare, säger Ida Texell.

Konferensen är en mötesplats mellan forskning och praktik och lockar hundratals besökare varje år. Inom forskarvärlden medverkade ekonomhistorikern Kerstin Enflo, välfärdsforskaren Andreas Bergh samt forskaren i urbana och regionala studier Hans Westlund.

Konferensen kommer i efterhand att sändes på SVT Forum.

Är du nöjd med informationen på sidan?