Uppdaterad 16 november 2022
Skriv ut

Företagsakuten - kommunens nya satsning för att stötta det lokala näringslivet

Upplands-Bro strävar efter en hållbar tillväxt och för att ge de bästa förutsättningarna för företagande. Kommunen vill främja positiva krafter i en svår tid, genom en ny satsning som kallas Företagsakuten.

Porträtt av en man och en kvinna.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande och Katarina Barter, näringslivschef.

I osäkra tider med hög inflation och stundande lågkonjunktur finns det oro både i samhället och inom företagsnäringen. Detta gjorde att önskemål om stöttning kom från företagarna under ett näringslivsråd som kommunen arrangerar regelbundet.

Det blev startskottet för Företagsakuten som innehåller information på webben med tips och tjänster för lokala företagare, en enkät för att undersöka hur företagen mår samt deras behov.

Syftet med satsningen är:

  • Att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt för företagen i Upplands-Bro.
  • Att inventera företagarnas behov av stöd, samt få förståelse avseende uthållighet i en svår tid.
  • Att identifiera vad vi gemensamt kan göra för att stärka de lokala företagen.

Kommunen bjuder även in det lokala näringslivet till en näringslivsträff med tema Företagsakuten för att tillsammans diskutera resultatet av enkäten och vägen framåt.

Arbetet kring Företagsakuten kommer att göras tillsammans med Företagarna i Upplands-Bro, Damernas affärsnätverk samt våra lokala banker, Sparbanken i Enköping och Handelsbanken. Det kommer regelbundet att utvärderas så att Företagsakuten innehåller det företagarna efterfrågar, vilket kan ändras över tid.

– I en tid med en svår ekonomi blir det extra viktigt att göra det lätt att driva företag. I Företagsakuten kan man enkelt överblicka både vilka tjänster kommunen erbjuder och hitta tips för hur man framgångsrikt kan driva sitt företag i Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Det är tillsammans vi kommer kunna hitta lösningar och stärka varandra genom att ta hjälp av det lokala näringslivet för att stärka företagen i kommunen, säger Katarina Barter, näringslivschef.

Är du nöjd med informationen på sidan?