Uppdaterad 15 november 2022
Skriv ut

Genomlysning av Broskolan visar på arbetsmiljöproblem

Inför rekryteringen av ny ledning på Broskolan beställde utbildningschef Fredrik Nordvall en genomlysning av Broskolan. Resultatet har nu presenterats.

Foto på Broskolan

En extern konsult fick innan sommaren till uppgift att göra en genomlysning av Broskolan. syftet var att kartlägga skolan utifrån kultur, struktur och ledarskap för att ge de den kommande skolledningen en samlad bild av hur man kan arbeta framåt. Resultatet har nu presenterats i en rapport som ska ligga till grund för fortsatt arbete. Rapporten visar på stora utmaningar inom arbetsmiljön.

En handlingsplan kommer att tas fram för att kunna stödja medarbetarna i att förbättra arbetsmiljön. Medarbetarna har också tillgång till företagshälsovården.

I detta arbete finns det fortsatt fullt fokus på eleverna och deras utveckling och lärande.

Är du nöjd med informationen på sidan?