Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Kommunen utreder arbetsmiljön på skola

Kommunen har fått in anmälningar från personal på Broskolan i Bro, om brister i arbetsmiljön. En fungerande arbetsmiljö är av yttersta vikt för att personal och elever ska må bra och ha de bästa förutsättningarna för lärande. Sedan en tid tillbaka har en utredning pågått och med anledning av anmälningarna kommer arbetsmiljön på Broskolan nu att fortsätta utredas av en oberoende part för att snarast möjligt komma fram med långsiktiga och hållbara lösningar för skolan.

Efter att tidigare rektor och biträdande rektor lämnade sina uppdrag på Broskolan i somras gjordes under hösten en genomlysning av hur arbetet på skolan fungerade. Syftet var att ta fram en grund för en ny skolledning och Broskolans utvecklingsarbete.

Under våren rekryterades en ny tillförordnad rektor som påbörjade detta arbete tillsammans med övriga medarbetare. Efter en tid konstaterades att samarbetet inte fungerat optimalt. Det har lett till att tillförordnad rektor har avslutat sitt uppdrag på skolan.

Efter detta har personal på Broskolan via kommunens visselblåsarfunktion anmält att de upplever brister i arbetsmiljön. Upplands-Bro kommun tar detta på stort allvar och kommer att följa de rutiner som är beslutade för visselblåsarfunktionen.

Är du nöjd med informationen på sidan?