Uppdaterad 27 oktober 2022
Skriv ut

Fortsatt Alliansstyre i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun kommer att fortsätta styras av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet de kommande fyra åren. Det står klart efter omröstning i kommunfullmäktige den 19 oktober 2022.

Fyra män.

Hans Åberg (L), Fredrik Kjos (M), Mattias Peterson Ersoy (C) och Jan Stefanson (KD).

De fyra borgerliga partierna kommer att styra Upplands-Bro kommun mandatperioden 2022-2026.

Fredrik Kjos (M), fortsätter som kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är tacksam för att ha fått fortsatt förtroende och ser fram emot att fortsätta leda Upplands-Bro tillsammans med mina Allianskollegor. Vi går nu in i en lågkonjunktur så ordning och reda i finanserna är av yttersta vikt. Kommunen ska fortsätta utvecklas hållbart. Vi ska ha en effektiv organisation som tar vara på digitaliseringens möjligheter. De kommande fyra åren kommer vi att ha stort fokus på näringsliv och arbetstillfällen. Trygghetsfrågan är fortsatt en högt prioriterad, säger Fredrik Kjos.

Hans Åberg är nytillträdd gruppledare för Liberalerna och vald till vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Jag ser fram emot att sätta i gång. En viktig fråga de kommande åren blir att fortsätta utveckla skolorna i Upplands-Bro. Alla barn och unga i vår kommun ska ges de bästa möjligheterna för att klara skolan och nå sin fulla potential, säger Hans Åberg.

Jan Stefanson, gruppledare för Kristdemokraterna fortsätter som kommunalråd.

– Upplands-Bro ska vara en kommun där människor mår bra, trivs och känner sig trygga. Det gäller från våra allra yngsta till våra äldre invånare. Vi har påbörjat arbetet för att bli en äldrevänlig kommun enligt WHO:s standard, det kommer vi nu att fortsätta jobba för med full kraft, säger Jan Stefanson.

Mattias Petersson Ersoy, gruppledare för Centerpartiet fortsätter också som kommunalråd.

– Energi- och klimatfrågan är en av våra viktigaste frågor och jag ser fram emot att vi nu sätter större fokus på den. Kommunstyrelsen kommer att tillsätta ett nytt energi- och klimatutskott som ska se till att ta Upplands-Bro mot målet att bli en klimatneutral kommun, säger Mattias Peterson Ersoy.

Den nya kommunstyrelsen tillträder omgående, och det första sammanträdet hålls den 2 november.

Vid kommunfullmäktige den 14 december beslutas om kommunplan, alltså budget, för den kommande mandatperioden. Då väljs även ordföranden för kommunens nämnder och bolag. Deras mandatperiod börjar den 1 januari 2023.

Är du nöjd med informationen på sidan?