Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Dags att nominera till årets kultur- och miljöstipendier

Känner du någon som har gjort särskilt stora insatser inom kultur och miljö under 2022? Då är det dags att nominera till Upplands-Bro kommuns kultur- och miljöstipendier. Senast 31 oktober behöver förslaget skickas in.

Stipendierna kan delas ut till en eller flera personer eller sammanslutningar verksamma inom kommunen. Det går både att söka själv och föreslå andra.

En kommitté bestående av ledamöter från kultur- och fritidsnämnden samt Bygg- och miljönämnden utser stipendiaterna. Priserna delas ut av kommunfullmäktige i december vid årets sista sammanträde.

Tre stipendier att söka eller nominera till

Kultur- och miljöstipendiet

Stipendiet är avsett att stödja eller stimulera verksamheter inom skilda konstnärliga områden som litteratur, musik, konst, teater, film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara områden. Det kan också handla om hembygdsvård, folkbildning, miljö- och naturvårdande initiativ, men också verksamheter i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för engagemang i freds- och samhällsfrågor.

Sandénstipendiet

År 2018 instiftades ett nytt stipendium till makarna Sandéns ära. Stipendiet ska uppmuntra och belöna kulturhistorisk verksamhet. Makarna Sandén har genom föreningen Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut verkat i över 50 år.

Charlie Normans musikstipendium

Stipendiet är tänkt som uppmuntran för en musikbegåvad person under 21 år boende i Upplands-Bro kommun. Priset instiftades för att uppmärksamma pianisten Charlie Norman, Sveriges okrönte boogie woogie-kung, som bodde i Bro under sina sista år.

Är du nöjd med informationen på sidan?