Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 5 oktober

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet

Här är besluten som kommenteras i filmen

Medborgarlöfte om att öka tryggheten

Samarbetet med Polisen fortsätter i att skapa trygghet i kommunen.

Hjälp till ukrainska flyktingar

Hur kommunen kan stötta de som tar emot ukrainska flyktingar till sina hem.

Kommunen tar över ansvaret för väg

Kommunen föreslås bli väghållare för vägen som går från Frölunda-korset till Båtklubben Arken.

Är du nöjd med informationen på sidan?