Uppdaterad 18 oktober 2022
Skriv ut

Trygghetsvandringarna ger konkret åtgärdslista

Kommunen, i samarbete med polis, räddningstjänst och fastighetsbolag, genomför ett antal trygghetsvandringar både i Kungsängen och i Bro som efteråt ger kommunen en lista på åtgärder för att stärka tryggheten.

I september anordnades en trygghetsvandring i Brunna. Tidigare under våren anordnades en vandring även i Bro och den sista vandringen för året sker i Kungsängen i oktober. Nu har en åtgärdslista för Brunna tagits fram med åtgärder som är relativt lätta att åtgärda. Men det framkom även sådant som kräver större projektering.

På listan för enklare åtgärder finns exempelvis sådant som:

  • Kontroll av belysning i tunneln Stråkstigen
  • Ta bort växtlighet som skymmer vägskylt på Hagnäsvägen
  • Åtgärda löst sittande papperskorg vid Emaljstigen
  • Sanering av klotter på flera elskåp vid Rumbastigen
  • Underhåll och kontroll av gnisslig kompisgunga i Nyckelbergsparken
  • Åtgärda lampa i tunnel under Granhammarvägen som var satt ur drift

De önskemål som kräver större projektering var bland annat:

  • Problematik att bilar kör i hög fart på Hagnäsvägen trots befintliga fartbegränsningar
  • Från ett övergångsställe från Hagnässvägen finns ingen anslutande gångväg
  • Avsaknad av gångväg för barn som kommer från södra Brunna.

–Vi jobbar hela tiden för att vår kommun ska vara en trygg och trevlig plats att vistas och bo i. Trygghetsvandringarna ger oss bra förutsättningar att kunna mötas för att tillsammans se på vår omgivning från flera olika perspektiv. Att ta del av den kunskap och erfarenhet som finns hos de som faktiskt bor och verkar i kommunen är en viktig del i det trygghetsskapande arbete, säger Kajsa Laurell samordnare på trygghet och prevention.

Nästa trygghetsvandring

Nästa trygghetsvandring äger rum i Kungsängen 13 oktober.

Är du nöjd med informationen på sidan?