Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Stöttar eller vårdar du en närstående? Välkommen till aktiviteter under anhörigveckan

3 – 9 oktober är det nationella anhörigveckan. Den riktar sig till dig som vårdar eller stöttar en närstående med sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller psykisk ohälsa. Upplands-Bro kommun arrangerar föreläsningar och informationsträffar under veckan, välkommen!

Syftet med anhörigveckan är att uppmärksamma anhörigas situation och sprida kunskap kring deras livssituation.

Med anhörig menas i sammanhanget en partner, make eller maka, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne som hjälper sin närstående.

Anhörigveckan, program

Föreläsning: Att stötta en närstående utan att själv bli sjuk

Föreläser gör journalisten Lisa Syrén, känd från bland annat Sveriges radios program Karlavagnen och Ring så spelar vi. Hon är själv anhörigvårdare och ambassadör för Anhörigas riksförbund.

När: Tisdag 4 oktober klockan 18-19:30
Var: Klockargården, vid Kungsängens kyrka
Anmälan: Senast måndag 3 oktober till Anhörigföreningen via mail, hilde.melin@uahf.net. (Begränsat antal platser.)

Träffa en biståndshandläggare

Träffa kommunens biståndshandläggare och ställ dina frågor om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, hur det går till att ansöka om insatser samt vad du som är anhörig kan få för stöd i vardagen.

Kungsängen

När: Onsdag 5 oktober klockan 13-15
Var: Kontaktcenter, kommunhuset i Kunsgängen

Bro

När: Torsdag 6 oktober klockan 13-15
Var: Kontaktcenter, Brohuset, Bro centrum.

Träffa anhörigkonsulent och Förebyggande enheten för äldre

Träffa oss på den tid och plats som passar dig bäst, sen nedan! Vi informerar om anhörigstöd, träffpunktverksamhet, volontärverksamhet med mera.

När: Onsdag 5 oktober

Willys i Bro – klockan 9.30-10.
Stora Coop, Kungsängens handelsplats i Norrboda – klockan 10.15-10.45.
Torget 4, Kungsängen centrum – klockan 11-11.30.

Må bra-check för anhöriga

Du som stöttar eller vårdar en närstående kan ansöka som kommunens må bra-check. Det är en summa pengar som är avsedda till rekreation av något slag, syftet är att minska den fysiska och psykiska belastningen för dig som anhörig. Summan varierar från år till år, men brukar ligga på cirka 600 – max 950 kronor.

Är du nöjd med informationen på sidan?