Uppdaterad 24 april 2023
Skriv ut

Kommunen varnar för risker med användning av lustgas bland unga

Att ungdomar andas in lustgas för att uppleva kortare berusning har blivit vanligare. Eftersom gasen används vid förlossningar och i sprutflaskor för grädde känns den kanske ofarlig. Att använda lustgas innebär dock hälsorisker som många unga inte känner till.

Små och stora lustgaspatroner

Bilder från Upplands-Bro kommun och Giftinformationscentralen

Vad är lustgas?

Lustgas är dikväveoxid. Det är ett läkemedel som används som smärtlindring inom vården och tandvården. Lustgas säljs även i mindre patroner för att användas i sprutflaskor för grädde.

Hur vanligt är användningen av lustgas?

Väktare och fältassistenter vittnar om upphittade lustgaspatroner, vilket kan tyda på ett ökat användande av lustgas bland unga i Upplands-Bro kommun. Även allmänheten kontaktar kommunen med information om detta. Rapporter kommer in från alla kommundelar. Enligt polismyndigheten har lustgasanvändningen ökat bland unga i bland annat Stockholm, Västmanland och Malmö. Antalet frågor om lustgas till Giftinformationscentralen har ökat ordentligt de senaste åren.

Är lustgas farligt?

Många undrar om lustgas är farligt att använda. Lustgas påverkar kroppen och det finns hälsorisker. Mer om hur lustgas påverkar kroppen och hjärnan kan du läsa här:

Är lustgas lagligt?

I dagsläget är lustgas lagligt och inte narkotikaklassat. 2022 tillsatte regeringen en utredning som har i uppdrag att ta fram förslag till nya lagar och regler för försäljning och bruk av lustgas i berusningssyfte. Utredningen väntas presentera förslag under 2023.

Vad kan jag som förälder göra?

Prata gärna med ungdomar i din närhet om riskerna med lustgas och var uppmärksam på tecken kring användning. Gasbehållare och ballonger är ett tecken på att lustgas används.

Råd och stöd till unga

Mini-Maria Upplands-Bro hjälper till med rådgivning och behandling för unga 13–20 år som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Även stöd till dig som är närstående.

Telefonnummer: 08-581 692 44

Är du nöjd med informationen på sidan?