Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Framtidsdag i Bro – var med och påverka utvecklingen!

Lördagen den 8 oktober klockan 11:30-15:30 bjuds allmänheten in att prata om utvecklingen i centrala Bro. På en framtidspromenad ges invånarna möjlighet att tycka till om flera olika frågeområden, exempelvis mötesplatser, trygghet, trafik och naturvärden. Även kommunpolisen kommer vara på plats. Dagen inleds med teaterföreställning klockan 10:00.

Bro centrum

Genom projektet Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun med att utveckla Bro från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla. Centrala Bro kommer att utvecklas med fler bostäder och verksamhetslokaler. Målsättningen är att skapa en levande och trygg plats med småstadskänsla.

Nu bjuds boende och verksamma i Bro in till möjligheten att bidra med sina perspektiv och kunskaper på hur Bro kan bli en ännu bättre plats. Även kommunpolisen och kommunens trygghetssamordnare kommer vara på plats i början och slutet på dagen.

Framtidspromenad

Under framtidsdagen kan besökare gå en framtidspromenad. Det är som en tipspromenad utan rätt eller fel svar. Frågorna som ställs handlar om Bro idag och i framtiden. Alla som deltar i framtidspromenaden ges möjligheten att delta i en utlottning av biobiljetter. Promenaden kan genomföras mellan klockan 11:30 och 15:30.

Flygbild över centrala bro med röd markering runt Bro centrum, parkeringar, del av Enköpingsvägen, Brorondellen, EON-huset, gamla norrgrindens förskola, och delar av gräsytorna vid stjärnparken.

Det inringade området kommer att få en ny detaljplan som styr hur området ska utvecklas. Området består av Bro centrum, parkeringar, del av Enköpingsvägen, Brorondellen, EON-huset, gamla norrgrindens förskola, och delar av gräsytorna vid stjärnparken. Tillsammans utgör dessa platser det vi under promenaden kallar ”centrala Bro”. Du har nu en möjlighet att påverka utformningen av framtidens centrala Bro.

Interaktiv hörlursteater om framtiden

För den som vill starta dagen med en teaterupplevelse hålls en föreställning av Riksteaterns ”Kartan över oss” klockan 10:00 med start utanför Brohuset. Den interaktiva hörlursteatern tar dig genom Bro på cirka 80 minuter.

Läs mer om föreställningen och boka biljetter här

Är du nöjd med informationen på sidan?