Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro kommun möter invånarna under Krisberedskapsveckan

26 september – 2 oktober är det dags för årets Krisberedskapsvecka. En nationell aktivitet om hur man kan hantera sin vardag när det är brist på varor, energi, eller vid långa elavbrott. Upplands-Bro kommun deltar med aktiviteter i Bro, Kungsängen och Brunna.
Kom och träffa oss och ställ dina frågor om krisberedskap! Vi bjuder på dryck och korv med bröd.

Ett skafferi med mat.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som leder Krisberedskapsveckan. Årets tema är: mat. Alltså hur var och en av oss kan se till att ha god livsmedelsberedskap hemma.

– Om samhället drabbas av störningar så behöver var och en av oss vara förberedd. Under pandemin drog vi många lärdomar om hur viktigt det är att hjälpas åt i en krissituation, att vi tänker på våra grannar och stöttar varandra. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och hela landets beredskap, det vill vi belysa under Krisberedskapsveckan, säger Ida Texell, kommundirektör.

Upplands-Bro kommun kommer även att lyfta frågan om el- och energieffektivisering, som är aktuellt för många just nu.

Samtal och information

Kommunen kommer under tre dagar att finnas på torgen i Bro och Kungsängen, samt i Brunna, tillsammans med kommunens frivilliga resursgrupp, FRG, och Brandkåren Attunda, för att berätta om krisberedskap och svara på frågor från invånarna.

Från kommunen kommer här att finnas personal som jobbar med säkerhet och beredskap, trygghet, miljö, energi- och klimatrådgivning, samt personal från kommunens kontaktcenter och kostenhet.

Här träffar du oss! Vi bjuder på dryck och korv med bröd.

Tisdag 27 september

Bro torg, klockan 11-14.

Onsdag 28 september

Stora Coop, vid handelsplatsen i Norrboda, klockan 11-14.

Torsdag 29 september

Kungsängens torg, klockan 11-14. Denna dag är kommunens energi- och klimatrådgivare med på plats fram till klockan 13.

En tidnings framsida.

I februari 2022 gav kommunen ut en informationstidning om krisberedskap.

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett ut en broschyr som heter Om krisen eller kriget kommer.

Är du nöjd med informationen på sidan?