Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Unik idrottsledarakademi för unga startar i Upplands-Bro

I höst drar första omgången av Idrottsledarakademin i gång i Upplands-Bro. En utbildning som riktar sig till unga från olika idrotter och klubbar, som arrangeras gemensamt av Upplands-Bro kommun och Riksidrottsförbundets lokala utbildningsorganisation, RF-SISU Stockholm.

Kollage som visar baket, domare, pingisrack.

Startskottet för Idrottsledarakademin går i oktober 2022. Syftet med akademin är att erbjuda en gedigen ledarskapsutbildning anpassad för ungdomar. Deltagarna kommer att vara unga ledare i åldern 14-18 år, från olika idrotter och föreningar i Upplands-Bro.

Idrottsledarakademin ska ge de unga möjlighet till utveckling och vara en plattform för ett nytt nätverk. Utbildningen innehåller tio kurstillfällen och arrangeras av Upplands-Bro kommun i samarbete med bland annat RF-SISU Stockholm.

Akademin kommer att vara meriterande för de unga som deltar, samtidigt som föreningarna i Upplands-Bro får utbildade ledare som kan fungera som förebilder för andra barn och unga i klubbarna.

– Det här är ett fantastiskt initiativ som kommer att vara positivt för många barn och unga som deltar i föreningsdriven idrottsverksamhet i vår kommun. Det gäller både för de unga ledarna, som får nya kunskaper och erfarenheter, och för de idrottsutövare som nu får ledare med en bra utbildning i bagaget. Jag är stolt och glad över det här samarbetet med RF-SISU Stockholm, säger Mattias Peterson Ersoy (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Anmäl dig själv eller bli nominerad

Föreningar kommer kunna nominera ungdomar i åldern 14-18 år som man vill ge extra möjlighet till ledarskapsutbildning. Ungdomar som är intresserade kan också själva söka till utbildningen, som är kostnadsfri.

Om den unga ledaren inte tillhör någon förening kommer hen att matchas ihop med en lämplig förening. Det kommer att finnas 20 platser per år, utbildningen är kostnadsfri.

– Det som är lite speciellt med Idrottsledarakademin är att vi samlar unga från olika sporter, olika föreningar och andra sammanhang. Det kommer att ge ett mervärde där deltagarna, utöver själva kursen, kommer att lära av varandra. Det här är en fantastisk möjlighet för unga i Upplands-Bro, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Idrottsledarakademin är ett tvåårigt projekt som finansieras av Leader Mälardalen.

Är du nöjd med informationen på sidan?