Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Hög andel ungdomar i Upplands-Bro kommun avstår från alkohol

Vi har fått resultaten för Stockholmsenkäten 2022 som genomförts bland kommunens ungdomar i årskurs 9 och andra året på gymnasiet.

Stockholmsenkäten är en undersökning som skickas ut vartannat år till ungdomar i kommunen som går i årskurs 9 och andra året på gymnasiet. Enkätsvaren sammanställs sedan av Länsstyrelsen. Under våren genomfördes enkäten bland skolungdomar i kommunen och svarsfrekvensen för Upplands-Bro var 57%.

Stockholmsenkäten innehåller omkring 350 frågor. Det kan bland annat handla om ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera.

– Under hösten kommer vi att analysera resultaten för att kartlägga var vi ska lägga vidare resurser. Stockholmsenkäten är ett viktigt verktyg för oss som kommun för att hitta områden där vi behöver utvecklas, säger Camilla Stark, enhetschef för trygghet och prevention.

Glädjande är att andelen ungdomar som avstår från alkohol har ökat markant sedan tidigare år. Bäst resultat ser man på högstadiet där över 70 % av flickorna och strax under 70% av pojkarna inte dricker alkohol.

Där vi har utmaningar är hur ungdomarna mår psykosomatiskt. Sifforna visar att flickor mår sämre än pojkar generellt. Däremot verkar flickor må bättre i gymnasiet än på högstadiet, medan trenden för pojkar är tvärtemot. Pojkar mår något sämre i gymnasiet än på högstadiet. På en skala från 0 till 100, där 100 visar att man mår bäst hamnade flickorna i årskurs 9 på 39 och pojkarna i samma årskurs på 63. På gymnasiet hamnade flickorna på 47 och pojkarna på 56.

– Våra barn och ungdomar är vår framtid och det är viktigt att vi tar enkätens resultat på största allvar. Ur ett jämställdshetsperspektiv kan vi se att vi behöver bli bättre på att möta flickors livsmiljöer och att ge dem förutsättningar att må bättre, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsen ordförande


Enkäten ger underlag för forskning och utveckling samt för att fördela resurser till förebyggande insatser inom kommunen.

Är du nöjd med informationen på sidan?