Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Framgångsrikt ledarskap vid kris och krig i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun har under en längre tid arbetat målinriktat för att förstärka och utveckla sin krisberedskap och sin förmåga inom ramen för totalförsvaret. Att arbetet har varit nödvändigt och till stor nytta de senaste åren framgår inte minst av att den Ukrainska Ambassaden i Sverige i dagarna hedrade Uppland-Bro med ett officiellt letter of gratitude för dess insatser att stötta Ukraina.

Ett hjärta i blått och gult

– Upplands-Bro hade redan innan de första flyktingarna kom till Sverige arbetat kontinuerligt och systematiskt med att utveckla kommunens krisberedskap och civila försvar. Ett arbete som intensifierades när kriget var ett faktum, berättar Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

En trygg plats i Upplands-Bro

Kriget i Ukraina har inneburit att människor har varit tvungna att lämna sina hem och fly för sina liv. En del av flyktingarna har varit ensamkommande barn som har förlorat eller skiljts från sina föräldrar. Att ta hand om de utsatta barnen har varit en viktig uppgift för kommunen.

På ett tidigt stadium gick kommunen ut med en förfrågan för att säkerställa att det fanns välkomnade jourhem eller flyktinghem för de barn som migrationsverket hänvisat till i Upplands-Bro.

– Jag är väldigt trygg med och stolt över hur vi i kommunen tillsammans med våra invånare har hjälpt till att ge dessa barn en trygg plats i livet och en framtid i vår fina kommun, säger kommundirektör Ida Texell.

Ett bra samarbete med andra myndigheter

– Under 20 år har jag på ledande funktioner arbetat med krisberedskap och utvecklat tydliga strukturer för kris och höjd beredskap. Baserat på mina och våra erfarenheter tog jag beslut om att i ett tidigt skede aktivera kommunens krisstab så att vi på ett effektivt sätt skulle kunna hantera de olika strategiska och operativa frågor som uppstår. Vi har hela tiden haft ett regelbundet och bra samarbete med övriga stockholmskommuner, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, polis, räddningstjänst, Migrationsverket och andra myndigheter, säger Ida Texell.

Stort engagemang bland invånarna

Viljan att hjälpa till har också varit stor bland många Upplands-Brobor. Ett bra exempel på det är Kungshallen i Kungsängen där frivilliga resursgruppen (FRG) organiserade volontärer och på kort tid färdigställde 180 tillfälliga boendeplatser i hallen.

Kriget har också påverkat företagen

Inte lång tid efter att Ryssland hade invaderat Ukraina fick Upplands-Bro kommun signaler från lokala företagare om att de påverkades av kriget. Under mars-april i år genomförde därför Upplands-Bro en enkätundersökning bland kommunens företag för att få en tydlig bild av situationen.

I undersökningen framgick det att mer än 60 procent företagen var direkt eller indirekt påverkade av situationen. De vanligaste problemen var höjda bränsle och elpriser till följd av kriget.

Ett välmående företagsklimat

– Vi arbetar hårt för att stärka företagen i Upplands-Bro och har lanserat en rad olika åtgärder för att skapa ett välmående företagsklimat. Det är viktigt att kommunen stöttar näringslivet med god service och att det finns platser där företagen kan mötas. Ett sådan exempel är Tillväxtakademin som syftar till att ge näringslivet efterfrågade kunskaper inom olika områden, avslutar Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande.

Är du nöjd med informationen på sidan?