Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 17 augusti

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Ingen innehållsförteckning finns

Här är besluten som kommenteras i filmen

Planprogram för centrala Bro

Satsningen på Omdaning Bro

Detaljplan för Kockbacka gärde

Den nya skolan i Bro

Detaljplan för Klövberga, etapp 1

Mark för exploatering vid E18

Satsning på belysning, ny skolväg samt ny gång- och cykelbana till Tjustaskolan

Texten "Rapport från kommunstyrelsemötet 17 augusti 2022"

Är du nöjd med informationen på sidan?