Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Sommarhälsning från Framtidslabbet – en väg tillbaka till samhället för unga

Snart postas vykort från Framtidslabbet ut till unga i Upplands-Bro som kan behöva en hjälpande hand tillbaka till skolgång eller arbete, ifrån ett oönskat utanförskap. Den som är i behov av stöd för att bryta sitt hemmasittande kan nu söka till höstens projektstart.

Bild på en poster från Framtidslabbet med texten Vi hjälper dig framåt

Framtidslabbet välkomnar unga i åldrarna från 16 till 24 och ger möjlighet att delta i vägledande och coachande samtal, prova-på-verkstad och workshops med olika teman. Målet är att stärka individens självkänsla och kompetens för att kunna ta steget tillbaka till studier eller arbete – in i samhället igen.

Projektet tar emot deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens socialförvaltning, de som är en del av kommunens aktivitetsansvar och de unga som inte finns registrerade någonstans. Under 20 veckor erbjuds aktiviteter individuellt eller i grupp.

– Vi vill ha kontakt med dem som är allra svårast att nå, säger Stefan Lindberg, projektledare för Framtidslabbet i Upplands-Bro kommun. De som inte vill ha någon kontakt. Vi vill nå fram till de unga vuxna, framförallt genom föräldrar eller nära anhöriga som vet precis vad individen behöver.

Vykorten skickas ut samtidigt i både Upplands-Bro och Järfälla kommuner.

Bakom Framtidslabbet står Europeiska Socialfonden som beviljat medel till Upplands-Bro och Järfälla kommuner för att i samarbete driva projektet för att nå unga vuxna 16 - 24 år, som saknar sysselsättning – studier eller arbete.

Du som vill veta mer om Framtidslabbet – kontakta oss.

Är du nöjd med informationen på sidan?