Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Upplands-Bro ska stärkas

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Upplands-Bro kommun ska förstärkas. Dessutom ska förutsättningarna för att arbeta med platssamverkan och ytterligare situationell prevention inom Uppland-Bros geografiska område utredas.

Drönarbild över Kungsängen centrum

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) har beslutat att ge kommundirektör Ida Texell, i uppdrag att förstärka Upplands-Bro kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ytterligare. Fokus för utvecklingen av arbetet är bland annat situationell prevention, narkotikaförebyggande och att förebygga kriminalitet och brott på platsen.

– Vi har kommit långt i det brottsförebyggande arbetet i Upplands-Bro kommun de senaste åren genom en rad insatser, bland annat genom upprättandet av Trygghetscenter i Bro. Men nu behöver vi ta nästa steg, och det är därför jag vill utreda en ytterligare förstärkning på området, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare trygghetssatsningar som genomförts är exempelvis EST: Effektiv Samordning för Trygghet, socialt förebyggande fältarbete, ökat föräldrastöd, ökad väktar- och kamerabevakning och sommarfritids för 8-12-åringar i Bro, föreningsdriven nattvandring, strukturerade trygghetsvandringar samt samordning av Grannsamverkan och Grannstödsbil.

– Jag vill också lyfta samhällsutvecklingsprojektet Omdaning Bro samt implementering av strategin GVI: Group Violence Intervention, som framgångsrika exempel på vårt idoga arbete, säger kommundirektör Ida Texell. Vi är definitivt på rätt väg. Nu fortsätter vi framåt.

Utöver nämnda trygghetsinsatser har Trygghetsutskottet också beslutat om att en kamerastrategi ska tas fram.

Är du nöjd med informationen på sidan?