Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Vårdcentralen tar hand om hela dig

Region Stockholm har startat en vägledande invånarkampanj för att öka kunskapen om vårdcentralen som första vägen in vid psykisk ohälsa. Det förstärkta uppdraget inom psykisk hälsa/ohälsa innebär att vårdcentralerna kan arbeta utifrån en helhetssyn på patientens hälsa.

Bild på vårdpersonal och besökare

Det är hälso- och sjukvårdsnämnden som fått i uppdrag att informera länets invånare om förändringsutbudet vid psykisk ohälsa. En ökande psykisk ohälsa, bland annat som en konsekvens av pandemin, gör att invånaren behöver känna till var de ska söka vård.

En förstärkning av första linjens psykiatri på vårdcentralerna är införd och därför går man nu ut med en bred invånarkampanj för att öka kunskapen om detta.

Efter uppehåll under semesterveckorna återstartar kampanjen vecka 33-36.

Är du nöjd med informationen på sidan?