Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Sommarjobbare målar gångtunnlar i Bro

Som en del av konstfestivalen Wallstreet Stockholm målas två gångtunnlar i Bro. Etablerade konstnärer handleder sommarjobbande ungdomar från Upplands-Bro kommun som har fått i uppdrag att måla tunnlarna för ökad trivsel och trygghet.

Bild på tjej som målar med sprayfärg i gångtunnel

Tillsammans med ungdomar, boende och småföretagare i Upplands-Bro har flera av gångtunnlarna i Bro identifierats som särskilt otrygga och ofta utsatta för skadegörelse. Som resultat av detta påbörjades ett färgsprakande och kreativt trygghetsprojekt i centrala Bro 2019-2022 tillsammans med Grafittiförmedlingen och Ung Kraft Bro. Efter stor uppskattning från allmänheten målas nu ytterligare två gångtunnlar i Bro.

Tjej målar fåglar på gångtunnel

Gångtunnlarna målas av ungdomar från kommunen

– Konstnärer är experter på konstnärliga tekniker och processer medan ungdomarna som växer upp i vår kommun är experter på hur det är att leva här. När konstnärerna och ungdomarna arbetar tillsammans så skapas konst som både är estetiskt tilltalande och lokalt förankrad, säger Malin Rülf, delprojektledare för Omdaning Bro.

Tunnlarna målas av sommarjobbare från Ung Kraft Bro som handleds av professionella konstnärer. Gångtunnlarna som målas är tunneln under Parkvägen i Råby samt en tunnel under Enköpingsvägen, vid Härnevistigen.

Motiven till tunnlarna har sommarjobbarna arbetat fram tillsammans.

– Vi brainstormade teman och idéer tillsammans. I den här tunneln ville vi ha något som lyser upp. Flera av oss hade idéer kring olika sagomotiv så vi valde sagor som tema. Nu när vi målar är det flera boende i området som kommer förbi och är glada över det vi skapar, säger Alva, en av sommarjobbarna.

Gångtunneln i Råby får sagotema medan gångtunneln under Enköpingsvägen berättar om mötet mellan småstad och landsbygd, som enligt ungdomarna karaktäriserar Bro.

– Det här är första gången jag jobbar med sprejfärg. Det är ju något nytt att lära sig. När jag sökta sommarjobb var det inte sprejmålning jag tänkte att jag skulle jobba med men här är jättekul. Man vaknar ju på morgonen och vill gå till jobbet, säger Alva.

Konstverk med sagotema i gångtunnel

Gångtunneln under parkvägen i Råby får ett sagotema

Om Wallstreet Stockholm i Bro

Festivalen WALLSTREET Stockholm är en konstfestival i det gemensamma stadsrummet och pågår mellan juni och augusti 2022. Genom skapandet av hundratals konstverk, med en mångfald av uttryck, ska festivalen bidra till Stockholmsregionens attraktivitet och uppstart efter pandemin. Huvudsyftet är att grannar och konstnärer tillsammans skapar platser som berör och betyder något för dem.

Under juni-augusti uppförs konstverk på offentliga platser i Bro. Konstverken uppförs av etablerade konstnärer tillsammans med invånare eller av invånare som handleds av konstnärer. Som en del av Omdaning Bros arbete med att engagera sommarjobbande ungdomar i lokalsamhället involveras unga i det konstnärliga arbetet. Performanceverk och evenemang genomförs även för att engagera kommuninvånarna i konstfestivalen.

Är du nöjd med informationen på sidan?