Uppdaterad 09 november 2023
Skriv ut

Förstudie om nationellt centrum för fotboll vid Kungsängens IP påbörjad

Den 1 juni fattade kommunstyrelsen beslut om att Upplands-Bro kommun ingår ett intentionsavtal med Svenska fotbollsförbundet och Hemsö som går ut på att genomföra en förstudie om nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll i anslutning till Kungsängen IP. Arbetet är nu igång och planeras pågå till våren 2023.

Bild över Kungsängens IP

Ingen innehållsförteckning finns

– Satsningen på Kungsängens IP är ett mycket viktigt politiskt beslut som kan gynna både det lokala föreningslivet, den regionala folkhälsan och Sverige som fotbollsnation. En samlad politisk vilja att utveckla vår kommun och samarbetet med Svenska fotbollsförbundet är goda förutsättningar för att skapa något riktigt bra, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande.

Förstudien genomförs gemensamt av de tre olika parterna och kommunens roll är att leda arbetet. Förstudien pågår fram till den 30 april 2023.

– Vi har redan börjat undersöka de lokala förutsättningarna och leta inspiration från nationella träningscenter i andra länder, såsom England och Portugal. För oss som kommun är det även viktigt att involvera det lokala föreningslivet. Vi vill utveckla en plats som ger de bästa förutsättningarna för både breddidrott och elitsatsningar. Därför har en tidig dialog påbörjats med idrottsföreningarna, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

Det som förstudien utreder är hur ett nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll skulle kunna uppföras i anslutning till Kungsängens IP.

– Det vi vill skapa är något helt nytt för svensk fotboll men också idrott i stort – En unik plats där vi kan förena folkhälsa, träning, utbildning och teknisk innovation. Detta i en naturskön grönskande miljö som dessutom ligger nära till Stockholm och Arlanda, säger Ida Texell.

Kungsängens IP, sett från E18.

Kungsängens IP, sett från E18.

– Satsningen på Kungsängens IP är ett mycket viktigt politiskt beslut som kan gynna både det lokala föreningslivet, den regionala folkhälsan och Sverige som fotbollsnation. En samlad politisk vilja att utveckla vår kommun och samarbetet med Svenska fotbollsförbundet är goda förutsättningar för att skapa något riktigt bra, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande.

Förstudien genomförs gemensamt av de tre olika parterna och kommunens roll är att leda arbetet. Förstudien pågår fram till den 30 april 2023.

– Vi har redan börjat undersöka de lokala förutsättningarna och leta inspiration från nationella träningscenter i andra länder, såsom England och Portugal. För oss som kommun är det även viktigt att involvera det lokala föreningslivet. Vi vill utveckla en plats som ger de bästa förutsättningarna för både breddidrott och elitsatsningar. Därför har en tidig dialog påbörjats med idrottsföreningarna, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

Det som förstudien utreder är hur ett nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll skulle kunna uppföras i anslutning till Kungsängens IP.

– Det vi vill skapa är något helt nytt för svensk fotboll men också idrott i stort – En unik plats där vi kan förena folkhälsa, träning, utbildning och teknisk innovation. Detta i en naturskön grönskande miljö som dessutom ligger nära till Stockholm och Arlanda, säger Ida Texell.

Fakta Kungsängens IP

På Kungsängens IP finns fem fullstora fotbollsplaner, tre med naturgräs och två med konstgräs. Det finns också en konstfryst bandybana, friidrottsbanor, servicebyggnad med omklädningsrum och servering. När inte banorna är bokade är det fritt fram att använda löparbanorna, fotbollsplanerna och isbanan.

Fakta Svenska Fotbollsförbundet

Svenska Fotbollförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund. Fotbollens föreningar har sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 600.000 aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter.

Är du nöjd med informationen på sidan?