Uppdaterad 10 november 2022
Skriv ut

Sommarjobbar som konstnärer och sätter färg på Bro

Konstfestivalen Wallstreet Stockholm pågår just nu i Bro, Stockholm och Nacka. Konst skapas i det offentliga rummet i centrala Bro av både etablerade konstnärer och kreativa invånare. Som en del av konstfestivalen har 34 ungdomar fått sommarjobb som konstnärer under tre veckor. Tillsammans med handledande konstnärer sätter ungdomarna färg på Bro.

Sommarjobbare framför målad vägg

Konstnärerna Marc Ljungström, Ida-Maria Holmqvist och Emil Vilhelmsson handleder sommarjobbarna i konstnärliga tekniker och processer.

Byggnaden där konditori Mazarin en gång låg kommer rivas efter sommaren. Men innan rivning är huset högkvarter åt Street Art Academy – en sommarjobbssatsning med konsten i fokus.

– Genom att skapa konst i det offentliga rummet ges ungdomarna inte bara möjligheten att lära sig om kreativ produktion och skapandeprocesser. De involveras även i en diskussion om vad offentliga platser betyder för människorna som rör sig i dem, säger Malin Rülf, delprojektledare för Omdaning Bro.

34 sommarjobbande ungdomar i Bro utbildas inom konstnärlig produktion av etablerade konstnärer.

– Det är jätteroligt att arbeta tillsammans med ungdomarna. Jag upplever att de tar uppdragen på allvar. Ungdomarna är duktiga på att samarbeta och tillsammans driver de kreativa processer som sätter färg på deras egen hemort, säger Marc Ljungström en av de handledande konstnärerna.

Ungdomarna får under utbildningen genomföra flera uppdrag som handlar om att skapa offentlig konst i centrala Bro.

– Jag förväntade mig inte att få sommarjobb som konstnär men nu är jag jättenöjd med jobbet. Vi har en bra sammanhållning i gruppen och får mycket gjort. Det är roligt att kunna bidra med färg till Bro eftersom det var en ganska tråkig miljö här innan, säger sommarjobbaren och Bro-bon Amelia.

Ungdomarnas uppdrag

EON-huset

Massor av ungdomar som målar väggen på E:on huset

I många år fick boende i Bro både sin värme och elektricitet från E-ON:s panncentral vid Bro centrum, vars skorsten blev ett landmärke i området. 2020 flyttade E-ON sina värmepannor därifrån, till den moderna anläggningen i Högbytorp. 2021 revs den 58 meter höga skorstenen. Kvar står skalet av vad som en gång var källan till både värme och identitet i Bro.

Under sommaren förändras husets fasad löpande genom muralmåleri, dels i upplärningssyfte, dels med huset som en “canvas” öppen för allmänheten att följa de unga konstnärernas utvecklingsprocess.

Onsdagen den 6 juli hålls en gratis workshop i street art vid EON-Huset för ungdomar.

En av de målade konstverken

Coloring Billboards

Coloring billboards är ett projekt som hanterar hur vi föreställer oss framtida bebyggelse och hur människor gradvis gör staden till sin. Inspirationen kommer från byggskyltarna som kommunicerar kommande bebyggelser, men också barnens målarböcker som lär ut hur man färdigställer bilder genom att färglägga former. Konceptet är skapat av den grekiske konstnären Andreas Angelidakis.

Fyra stycken billboards har uppförts likt rumsliga installationer i Bro och får en veckovis förändring för att gestalta ungdomarnas fantasier av framtid, stad, hem och miljö.

Asfaltsdekor

Målade fötter på asfalten i rosa och gult

Konst kan även ha praktiska funktioner i det offentliga rummet. För att påverka människor att välja en trafiksäker gångväg från Bro station till Bro Centrum skapar ungdomarna konstverk med asfaltsdekor. Genom lekfulla och inbjudande utsmyckningar leds gångtrafikanter mellan stationen och centrum.

Street Art Academy pågår 20 juni-8 juli. Konsten kommer kunna upplevas under hela sommaren.

Handledande konstnärer:
Marc Ljungström - konstnär & Projektassistent
Ida-Maria Holmqvist, konstnär och tatuerare
Emil Vilhelmsson - Konstnär & studievägledare

Om Wallstreet Stockholm i Bro

Festivalen WALLSTREET Stockholm är en konstfestival i det gemensamma stadsrummet och pågår mellan juni och augusti 2022. Genom skapandet av hundratals konstverk, med en mångfald av uttryck, ska festivalen bidra till Stockholmsregionens attraktivitet och uppstart efter pandemin. Huvudsyftet är att grannar och konstnärer tillsammans skapar platser som berör och betyder något för dem.

Under juni-augusti uppförs konstverk på offentliga platser i Bro. Konstverken uppförs av etablerade konstnärer tillsammans med invånare eller av invånare som handleds av konstnärer. Som en del av Omdaning Bros arbete med att engagera sommarjobbande ungdomar i lokalsamhället involveras unga i det konstnärliga arbetet. Performanceverk och evenemang genomförs även för att engagera kommuninvånarna i konstfestivalen.

Är du nöjd med informationen på sidan?