Uppdaterad 10 november 2022
Skriv ut

Varsågod och sitt – 68 nya parkbänkar till Bro

Genom projektet Omdaning Bro har Upplands-Bro kommun genomfört en inventering av parkbänkar i Bro tätort. Under inventeringen tog kommunen även hjälp av Bro-borna som fick svara på frågan var det saknas parkbänkar. Nu är det klart att 27 bänkar kommer bytas ut och 41 bänkar kommer placeras ut på nya platser.

Bild på parkbänk

– Det första vi gjorde var att inventera de bänkar som finns i Bro, skicken på dem och var de stod. Då kunde vi avgöra vilka bänkar som inte behövde bytas ut. Det finns flera ganska nya bänkar som vi inte behöver göra något åt, exempelvis de i Bro centrum och Järnvägsparken, säger Sara Bergkvist, delprojektledare i Omdaning Bro.

Inventeringen resulterade i att 27 bänkar i dåligt skick ska bytas ut. Samtidigt som existerande bänkar inventerades genomfördes även en enkätundersökning om var det saknas bänkar i Bro. Broborna fick möjlighet att skicka in förslag på platser där bänkar borde uppföras.

– Vi gick igenom förslagen på nya platser för att se var det var möjligt att sätta upp bänkar. Vi håller nu på att besvara alla som skickat in förslag. Utifrån invånarnas förslag har vi identifierat platser för 41 nya bänkar, säger Sara Bergkvist.

Flera av förslagen som Bro-borna skickade in var möjliga att genomföra eftersom platserna var på kommunal mark. Oftast efterfrågades bänkar vid gångvägar, men även på andra platser.

– Det var en invånare som påpekade att den gärna ville kunna sitta och titta på dammen i Svampparken. Tidigare har bänkarna placerats vid gångvägen och lekplatsen. Men nu placeras även två bänkar vid dammen, säger Sara Bergkvist.

Nya hållbara bänkar

Totalt är det 73 nya bänkar som har beställts för att placeras ut i Bro. Den nya bänken är tillverkad i metall och pulverlackerade i vinröd färg. Samtliga bänkar har ryggstöd och armstöd.

– De kriterier vi hade vid upphandlingen av nya bänkar var att de ska vara estetiskt tilltalande och stryktåliga. I enkäten påpekades att flera bänkar i trä var hårt åtgångna. Bänkarna måste även vara tillgängliga, det vill säga ha arm- och ryggstöd, säger Sara Bergkvist.

Nu pågår upphandling av entreprenör som ska montera de nya bänkarna. Förhoppningen är att de nya bänkarna har placerats ut innan året är slut, men det är beroende av leveranstider och väderlek.

Det kom även en del synpunkter på bänkar i Kungsängen. Därför kommer kommunen reparera trasiga bänkar där. Kommunen undersöker dessutom möjligheten att uppföra bänkar på nya platser även i Kungsängen. Arbetet med bänkar i Kungsängen påbörjas i höst.

Är du nöjd med informationen på sidan?