Uppdaterad 02 september 2022
Skriv ut

Enkät: Hur tycker du att det är att cykla i Upplands-Bro?

Cykelfrämjandet genomför en nationell undersökning i sommar om hur invånarna själva tycker att det är att cykla i sin hemkommun. Delta och tyck till om hur du tycker att det är att cykla i Upplands-Bro!

Bild på cyklande barn och vuxna

Kommunen arbetar för att förbättra förutsättningarna för cyklister, så att fler väljer cykeln som transportmedel.

Det finns ett politisk beslutat mål om att öka cyklandet med två procent mellan 2020 och 2025 och kommunfullmäktige har antagit en cykelstrategi för nå dit.

De senaste åren har flera förbättringar gjorts. En ny gång- och cykelväg har byggts längs en del av Kockbackavägen. Delar av det regionala cykelstråket som går igenom kommunen har färdigställts, senast sträckan mellan Bro centrum och Råbyvägen.

Cykelparkeringar finns vid strategiska platser, numera även i anslutning till infartsparkeringen vid Kungsängens station.

Är du nöjd med informationen på sidan?