Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Kommunen undersöker tryggheten för företag tillsammans med Tryggare Sverige

Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3 juli. Resultatet kommer att ligga till grund för planering och samordning av lämpliga insatser.

Drönarbild över Kungsängen och Gröna Udden

– Vi är mycket glada över att Stiftelsen Tryggare Sverige vill genomföra denna undersökning med oss. Den kommer ge oss en fingervisning om hur våra företagare upplever tryggheten för sig, sin personal och sitt företag i kommunen samt visa var vi kan lägga vårt fokus för att förbättra den upplevda tryggheten för företagarna, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Enkäten Företagens trygghetsundersökning (FTU) skickades ut till cirka tusen företag i Upplands-Bro. Enkäten är digital men information om enkäten gick ut fysiskt via posten. Enkäten genomförs under juni månad och avslutas den 3 juli. Resultaten från undersökningen presenteras i höst.

Är du nöjd med informationen på sidan?