Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro får tummen upp i Blåljuskollen

När något allvarligt inträffar och polis, brandkår eller ambulans tillkallas är det avgörande att de genast hittar till rätt plats. Upplands-Bro kommun har nu genomgått Blåljuskollen, en checklista för att kvalitetssäkra rutiner så att korrekt och uppdaterad information alltid finns tillgänglig om olyckan är framme.

Kollage med två bilder på kommunhus och på blåljus

Blåljuskollen har tagits fram av Trafikverket och Lantmäteriet och är en checklista för landets kommuner. Syftet är att kvalitetssäkra processerna för hur varje kommun skapar och uppdaterar den information som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.

Nu har Upplands-Bro kommun genomgått Blåljuskollen, vilket innebär att Trafikverket och Lantmäteriet har granskat både den information som kommunen skickar till myndigheterna, samt att kommunens processer och rutiner för att hålla informationen relevant och uppdaterad fungerar väl.

– Upplands-Bro ska vara en trygg och säker plats för alla att bo och vistas i. Att blåljusaktörer kan utföra sina uppdrag på bästa sätt när människor behöver dem är givetvis av yttersta vikt. Det är precis så här det ska fungera, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Omfattande genomgång

Processen som det innebär att genomgå Blåljuskollen är en omfattande genomlysning av kommunens arbete och personal från alla kommunens kontor har varit involverade.

– För att skapa ett säkert och tryggt samhälle behöver myndigheter samarbeta med kommuner och regioner. Samverkan är avgörande för att vi tillsammans ska lyckas i våra uppdrag. Vårt fokus är invånarnas bästa och i Upplands-Bro har vi utvecklat vår gemensamma förmåga och stärkt vår organisation. Jag är mycket nöjd med att Blåljuskollen har bekräftat Upplands-Bros goda rutiner och vårt systematiska arbete, säger Ida Texell, kommundirektör.

Är du nöjd med informationen på sidan?