Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Sverige värd för årets Världsmiljödag – 5 juni

Den 5 juni firas Världsmiljödagen, en global kampanj för att öka kunskapen och mobilisera handlingskraft kring aktuella miljöfrågor. I år är Sverige värdland och temadagen avslutar också vårt värdskap för det globala FN-mötet Stockholm+50.

Bild på en grön planta i gjord i händer på en person

Temat för Världsmiljödagen 2022 är att leva hållbart i samklang med naturen och behovet av att ställa om till en grönare livsstil, där alla kan bidra med smarta val för en mer hållbar värld.

-Det har varit ett enormt utbud av seminarier och föreläsningar, säger Mira Gartz, miljöstrateg i Upplands-Bro kommun. Jag har bland annat deltagit på ett event om cirkulära flöden i ett mer hållbart livsmedelssystem. Exempelvis hur man kan ta tillvara näring i avloppsvatten eller restprodukter från lantbruket och återföra den till jordbruket. Maten vi äter förbinder i princip alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda2030, så hur man producerar mat och hur man tar hand om samhällets restprodukter är centrala frågor som måste tas på allvar för nå målen.

Upplands-Bro kommun har precis tagit fram en ny miljö- och klimatstrategi med tre tydliga fokusområden: klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.

Mira Gartz, miljöstrateg i Upplands-Bro kommun, på FN-mötet Stockholm+50.

Mira Gartz, miljöstrateg i Upplands-Bro kommun, på FN-mötet Stockholm+50.

Världsmiljödagen arrangeras varje år av FNs miljöprogram UNEP, med ett särskilt tema och ett värdland.

Den första FN-konferensen på miljötema hölls i Stockholm för 50 år sedan, den blev tonsättande för FNs miljöarbete.

Är du nöjd med informationen på sidan?