Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 1 juni

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen:

 • Planprogram för centrala Bro
 • Planprogram för Härnevi hage
 • Detaljplan för Säbyholm
 • Detaljplan för Brunna/Norrboda
 • Vägkoppling mellan Brunna logistikpark och Kockbacka
 • Utveckling av Kungsängens trafikplats
 • Kungsdagen (tidigare Kungsfesten) och Fest i byn
 • Dagvattenplan
 • Miljö- och klimatstrategi
 • Försäljning av kommunala fastigheter
 • Avtalet med Svenska fotbollsförbundet
Lila bakgrund med texten rapport från kommunstyrelsen 1 juni 2022

Är du nöjd med informationen på sidan?