Uppdaterad 02 september 2022
Skriv ut

Förälder till tonåring? Delta i en studie om föräldragrupper och online-stöd

Föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som lever med tonåringar mellan 13-19 år hemma kan nu anmäla sig till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. I projektet kommer deltagarna antingen att delta i en föräldragrupp som kallas ABC-tonår eller gå en kurs online som kallas Föräldrawebben.

Två tonårsflickor. Den ena tröstar  den andra som ser ledsen ut.

Alla familjer kan ibland känna att livet bjuder på utmaningar och frågor som skulle vara bra att kunna bolla med andra vuxna. Samtidigt finns det relativt få möjligheter för föräldrar till tonåringar att få stöd i föräldraskapet, jämfört med den uppsjö av stöd som riktar sig till föräldrar med yngre barn. Av den anledningen genomförs nu en studie där två former av stöd till föräldrar med tonåringar kommer att jämföras.

I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chatt med en föräldraguide från Upplands-Bro kommun. Syftet med både ABC tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra.

Forskarna kommer att dra lott för att avgöra om anmälda deltagare ska delta i ABC-tonår eller Föräldrawebben. Innan och efter studien kommer alla deltagare och även de tonåringar som vill svara på enkäter online.

När är träffarna i ABC-tonår?

Om du skulle hamna i gruppen som ska delta i ABC-tonår kommer träffarna att äga rum Följande dagar och tider:

Måndag 19/9 kl 17.30-20.00

Måndag 26/9 kl 17.30-20.00

Måndag 10/10 kl 17.30-20.00

Måndag 24/10 kl 17.30-20.00

Vilka håller i föräldragruppen?

Två ungdomsbehandlare håller i föräldragruppen ABC-tonår och en ungdomsbehandlare håller i föräldrawebben.

Var äger träffarna rum?

Deltagarna i ABC-tonårsgruppen kommer att träffas på följande ställe:

Härnevi skolväg 8A, 197 30 Bro.

Anmäl dig senast den 5 september

Är du nöjd med informationen på sidan?