Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Nu blir Finnstastigen både snyggare och tryggare

Inom projektet Omdaning Bro har Finnstastigen pekats ut som ett viktigt stråk mellan Finnsta och centrum. Finnstastigen är en gångväg som många använder för att ta sig mellan centrum och bostäderna i Finnsta. Även cyklister och mopedåkare använder Finnstastigen och den långa raksträckan har lett till att vissa kört fort, vilket skapat otrygghet för gångtrafikanterna. Nu ska Finnstastigen få ett ansiktslyft som gör den både snyggare och tryggare.

Finnstastigen är en cirka fyra meter bred och ca 370 meter lång raksträcka för gångtrafikanter och cyklister. Vägen används även av utryckningsfordon vid behov.

– Utmaningen handlar om att göra det svårare att köra fort med moped och samtidigt bevara möjligheten för brandbilar att ta sig in bland bostadshusen vid eventuell brand. Därför har Brandkåren Attunda involverats i planeringen, säger Sara Bergkvist, projektledare inom Omdaning Bro.

Finnstastigen kommer delas upp i ett fält för gående och ett fält för cyklister. I mitten kommer droppformade rabatter uppföras med växtstativ för klätterväxter i järnsmide.

– Det kommer skapas siluetter av träd. Genom punktbelysning kommer planteringarna lysas upp när det är mörkt. Vårt fokus har varit att skapa hastighetsdämpande åtgärder och samtidigt skapa ett trevligare gångstråk, säger Sara Bergkvist.

Där Finnstastigen korsar Björklyckestigen byts asfalten ut mot plattor. Nya träd och buskar planteras även på platsen. Sittbänkar uppförs för de som behöver vila benen längs med vägen.

Under vecka 33–36 kommer ombyggnationen av Finnstastigen pågå.

Är du nöjd med informationen på sidan?