Uppdaterad 13 november 2023
Skriv ut

Upplands-Bro utvecklar Kungsängens IP och inleder förstudie om nationellt träningscentrum

Upplands-Bro kommun ska utreda möjligheten att utveckla Kungsängens IP med utökade möjligheter till idrott, fritidsaktiviteter och som mötesplats. Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Hemsö fastighets AB avser Upplands-Bro kommun även ingå ett intentionsavtal om att utreda möjligheten för ett nytt nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll i Kungsängen.

Representanter från Svenska Fotbollförbundet och Upplands-Bro kommune står på rad på en fotbollsplan och tittar mot kameran

Jens T Andersson, landslagschef Svenska fotbollsförbundet, Fredrik Kjos kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro, Nils Styf, vd Hemsö, Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro, Håkan Rossberg, projektledare Svenska Fotbollsförbundet

Kungsängens IP är idag en uppskattad och aktiv plats för rekreation och fritid. Mot bakgrund av kommunens expansion och tillväxt samt föreningslivets nuvarande och framtida behov vill Upplands-Bro kommun vidareutveckla Kungsängens IP med utökade möjligheter till idrott, fritidsaktiviteter och som mötesplats.

Den 1 juni fattar kommunstyrelsen beslut om huruvida kommunen tillsammans med fastighetsbolaget Hemsö ska genomföra en förstudie om att utveckla området med fokus på behov som finns från föreningslivet och för kommunen i stort.

Parallellt med detta avser Upplands-Bro undersöka möjligheten att etablera ett nytt nationellt träningscenter för svensk fotboll tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet och Hemsö. I ett nationellt träningscenter för fotboll skulle det bland annat kunna ingå två fullstora gräsplaner, en fullstor konstgräsplan, en fullstor inomhushall med konstgräs, läktare, målvaktsträningsyta, omklädningsrum, gym, fysiologlab, fysiolog testcenter och medicinskt center.

– Jag är glad över att Svenska Fotbollförbundet och Hemsö överväger att etablera Upplands-Bro som bas, träningscenter och högkvarteret för svenska landslag. Vi är en kommun med mycket fin natur och många stränder samtidigt som vi har närhet och goda kommunikationer till Stockholm och Arlanda. Samarbetet kommer stärka Sverige som fotbollsnation samtidigt som jag ser positiva synergieffekter för föreningslivet i kommunen och hela Stockholmsregionen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

Upplands-Bro kommun ligger i nordvästra delen av Stockholms län och angränsar till Uppsala län. Genom kommunen går E18 samt pendeltågslinje.

Förslaget om intentionsavtal mellan Svenska fotbollsförbundet, Upplands-Bro kommun och Hemsö för nytt nationellt träningscentrum tas upp för beslut i kommunstyrelsen i Upplands-Bro den 1 juni.

– För svensk fotboll är ett nationellt träningscentrum med högsta internationella standard ett strategiskt viktigt lyft. En anläggning i världsklass i storslagen natur och samtidigt nära till goda kommunikationer kommer bidra till utveckling av dagens och framtidens stjärnor och stimulera en omfattande breddidrott. För kommunens och regionens invånare finns möjlighet till fler arbetstillfällen tack vare ett ökat underlag för kringservice inom områden som rehabilitering, hälsa, hotell- och konferens, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Är du nöjd med informationen på sidan?