Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Studiebesök från Grekland av Upplands-Bros språkarbete för nyanlända

Under fyra dagar är Upplands-Bro kommun värd för fyra lärare från Grekland, ett Erasmus-utbyte med fokus på hur kommunen arbetar med introduktion av nyanlända – från förskolebarn till vuxna.


Fyra kvinnliga lärarkollegor står i ett klassrum och tittar glatt mot kameran

Fyra grekiska lärare på Erasmus-utbyte i Upplands-Bro. Från vänster: Katerina Katsouda, Kalliopi Galani, Margarita Andreopoulou och Christina Chadou.

– Vi är mycket imponerade över hur ni arbetar med olika kulturer, och hur ämnen som bild och slöjd bidrar till språkutvecklingen, säger Kalliopi Galani. Vi har fått många idéer att ta med hem.

Det grekiska besöket var inplanerat innan pandemin, men har nu kunnat genomföras. Tanken är att fyra lärare från Upplands-Bro ska besöka Grekland, som en del av utbytesprogrammet.

– Att få möjlighet att lära och inspireras av andras framgångsrika arbete är bra, men det är också väldigt givande och utvecklande att få visa upp sitt egna goda arbete för andra. Det ger möjlighet till reflektion och stolthet, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

De fyra grekiska lärarna besökte under tisdagen Uppstarten på Råbyskolan. Här går nyanlända barn och unga max åtta veckor som ett första steg in i svenska skolsystemet. Efter ämnesintroduktion och dagliga språkduschar byggs förförståelsen upp och därefter slussas de ut till sina vanliga skolor.

Under Erasmusbesöket får de grekiska gästerna se kommunens hela arbete med introduktion av nyanlända – från förskola och grundskola till de vuxna.

Är du nöjd med informationen på sidan?