Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Tävla om biljetter! Delta i undersökningar om kultur och fritid i Upplands-Bro

Kommunen genomför just nu två undersökningar på området kultur- och fritid. Ta några minuter och svara på frågorna i en eller båda enkäterna. Det är värdefullt för att verksamheterna ska kunna utvecklas! När du deltar har du chans att vinna biobiljetter, biljetter till en föreställning eller fribiljetter till Bro simhall.

Kollage med barn på häst, akvarellfärger, fotbollsspel, fiol.

Trygghet och trivsel

Den ena undersökningen är en trivselundersökning. Syftet är att kartlägga hur invånarna trivs i kommunens kultur- och fritidsverksamheter, som kulturskolan, biblioteken, idrottsanläggningar och Bro Simhall. Frågorna handlar om trivsel, tillgänglighet och trygghet och genom att besvara frågorna bidrar du till att verksamheterna kan utvecklas på ett bra sätt.

Utbudet för unga

Undersökningen Ung i Upplands-Bro 2022 handlar om att ge ungas egna röster mer utrymme och större vikt i frågor som specifikt rör de själva. Du som är mellan sex och 21 år har här möjlighet att lyfta dina tankar och åsikter om kultur- och fritidsutbudet för unga i Upplands-Bro.

Så gör du!

Du deltar i trivselundersökningen genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och svara på frågorna.


Du deltar i undersökningen Ung i Upplands-Bro 2022 genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och svara på frågorna.

Vi behöver dina svar senast den 30 juni!

Är du nöjd med informationen på sidan?