Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Stort behov av fler familjehem i Upplands-Bro

IFamiljehemmet. Den bästa insatsen som socialtjänsten kan erbjuda i boendeform för barn och ungas utveckling och behov.

– Den lilla världen ger en naturlig trygghet, ett sätt för barn och unga att få ”höra till”, säger Izabella Eriksson, familjehemssekreterare i Upplands-Bro kommun. Nu söker vi både fler jour- och familjehem för att fler barn och unga ska få ett hem att växa i.

Bli en del av samhällets utvalda föräldrar! Cecilia Arroyo Aita, Catharina Grahn, Linda Agnekil och Izabella Eriksson, socialkontoret, Upplands-Bro kommun arbetar med jour- och familjehem.

Idag är det Familjehemmens dag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) belyser hur viktiga familjehemmen är och att fler behövs. Upplands-Bro kommun är inget undantag.

– Vi behöver ha fler jour- och familjehem för att snabbt kunna hitta bra lösningar när barn och unga behöver ett annat boende akut, säger Izabella Eriksson. Med många tänkbara alternativ att välja mellan ökar chanserna för att göra hållbara och stabila matchningar.

I Upplands-Bro kommun kan den som vill anmäla intresse för att bli jour- och familjehem och det är bara en fördel att få stor spridning vad gäller ålder, familjesammansättning och språkkunskaper. Det som är grunden för att vara lämplig är att det finns en eller två stabila vuxna som kan avsätta tid, ge fysiskt utrymme i hemmet, engagemang, kärlek och omtanke samt att man gör det av rätt anledning.

Olika kulturer, olika åldrar

– Vi har familjehem från olika kulturer och i olika åldrar, säger Izabella Eriksson. I några finns det biologiska barn och/eller andra familjehemsplaceringar, i andra är det enbart vuxna i familjen. Några tar emot barn och unga under exempelvis ett år, andra stannar hela uppväxtperioden. Varje placering är unik.

Om det redan finns andra unga i familjen, kan det underlätta anpassningen till den nya situationen och det nyplacerade barnet känna sig mindre ensam i sin situation.

– Vill man bli familjehem ska man tänka igenom ordentligt om man kan ta emot ett barn med en osynlig ryggsäck av erfarenheter, som kanske inte syns från allra första början.

Den som vill bli familjehem anmäler sig via kommunens hemsida, FamiljehemSverige, svarar på en rad frågor och väljer kommun som man vill anmäla intresse till. Tre gånger i veckan går familjehemssekreterarna igenom intresseanmälningarna och gör återkoppling.

Matchningen barn – familjehem är viktig

– Har man frågor går det bra att ringa till Kontaktcenter så förmedlar de samtalen till en familjehemssekreterare. Om vi gör bedömningen att vi vill gå vidare med familjen är några av de olika stegen att göra hembesök, samtal med de biologiska barnen och djupintervjuer, säger Izabella Eriksson.

De som är jour- eller familjehem tar ställning till varje ny förfrågan. Man måste inte tacka ja varje gång eftersom livet plötsligt kan ha förändrats och förutsättningarna för att ta emot ett barn kanske inte är de bästa just då. Rätt matchning är viktig för både barnen och familjehemmet.

– Idag har Upplands-Bro kommun cirka 50 jour- och familjehem. Migrationsverket har flaggat för att det kan komma fler barn som är i behov av en placering under hösten. Vårdbehovet hos de barn som kommer från Ukraina kan se olika ut beroende på vilka upplevelser barnen har med sig, säger Izabella Eriksson.

Är du nöjd med informationen på sidan?