Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Förlängt utbildningssamarbete mellan Upplands-Bro och Håbo

Håbo kommun förnyar sitt samverkansavtal med Upplands-Bro kommun om vuxenutbildning. Enligt avtalet kan elever från Håbo, som vill läsa svenska för invandrare (SFI), göra det hos Upplands-Bro vuxenutbildning, och tas emot på lika villkor som elever från Upplands-Bro.

Bild av två personer som skakar hand

– Vi är glada att Håbo kommun valt att fortsätta samt att utöka sin samverkan med Upplands-Bro och att de ser kvaliteten i den undervisning vi ger, säger Lisa Edwards, (C) ordförande i gymnasie- och utbildningsnämnden.

Elever från Håbo kommer också att ha möjlighet att läsa kurser på både grundläggande och gymnasial nivå i Upplands-Bro kommun. Avtalet öppnar för fler samverkansinitiativ mellan kommunerna, med högre måluppfyllelse, och gemensamma insatser för att stödja eleverna i både språkundervisning och färdigheter för arbetsliv och egenförsörjning.

– Avtalet innebär stora samverkansfördelar där ersättningen som Håbo betalar kan skapa nya utbildningsmöjligheter för elever från båda våra kommuner, säger Fredrik Nordvall, utbildningschef i Upplands-Bro kommun. Samverkansavtalet ger oss mer utbyten och ett större sammanhang.

Avtalstiden löper på två år med möjlighet till förlängning för båda parter.

Är du nöjd med informationen på sidan?