Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Vinterrum tar form i Bro - var med och påverka

Under mars hölls två workshops med Bro-bor för att ta fram idéer för hur skogen norr om Finnstaskolan kan utvecklas för att fler ska vilja röra sig i naturen, även under vintern. Under sensommaren påbörjas byggnationerna och till vintern kommer Bro ha en ny spännande plats för möten, lek och rekreation.

Vinnova har tilldelat Upplands-Bro kommun och LINK Arkitektur 2,9 miljoner kronor för att utveckla en plats för rekreation under vintern. Under mars hölls två workshops, en med barnfamiljer och en med seniorer, för att tillsammans med invånarna i Bro ta fram idéer för hur skogen norr om Finnstaskolan kan utvecklas för att bli en attraktiv destination, även under årets mörka och kalla månader. Arbetet med Vinterrum är en del av projektet Omdaning Bro.

Många idéer för hur Bros vinterrum kan locka fler

När barnfamiljer samlades för att ta fram idéer föreslogs bland annat hinderbana, lekplats, pysselplats och kojor av alla dess slag. Många efterfrågar en lekplats i skogen med klätterställning, gunga och koja.

– Barnen var väldigt fokuserade på saker att göra medan föräldrarna är måna om att det ska finnas lekmöjligheter för både stora och små barn samt bekvämligheter som sittplats och väderskydd för de vuxna när barnen leker, säger Ulrica Berglöf Lilja, projektledare Vinterrum.

Seniorerna uttryckte att de gärna vill kunna röra på sig på olika sätt och kunna umgås. Det ska även vara tryggt och tillgängligt, även för personer med begränsad rörelseförmåga.

fyra personer runt ett bord som diskuterar något

Göran och Ulla Björklund diskuterade vad man kan göra in naturen på vintern tillsammans med Ulrica Berglöf Lilja från Upplands-Bro kommun och Helena Eriksson från LINK Arkitektur.

– Medan barnen önskar mera lek efterfrågar de äldre samvaro och rörelse i större utsträckning men också mer kulturella aktiviteter. De vill även kunna vila och värma sig om de ska vara i naturen en längre tid under vintern, säger Karin Hammarskiöld, arkitekt på LINK Arkitektur.

Du kan fortfarande påverka

För de som inte kunde delta vid fysiska workshops finns en digital enkät. Fram till fredagen den 22 april kan du svara på enkäten. Precis som resultaten från genomförda workshops kommer inputen från enkätsvaren påverka utvecklingen av Vinterrum.

Vi ses i skogen i vinter

Upplands-Bro kommun och LINK Arkitektur går nu igenom Bro-bornas idéer och undersöker vilka som är möjliga att omsätta i praktiken. I slutet av sommaren börjar byggnationer påbörjas. Till Vintern kommer Vinterrum att invigas.

Bild på skogen under vintern

I skogen norr om Finnstaskolan i Bro kommer det finnas nya möjligheter för lek och rekreation till vintern.

Är du nöjd med informationen på sidan?