Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Ny strategi för kultur- och fritid ska involvera fler

Upplands-Bro kommuns nya kultur- och fritidspolitiska strategi, ”Intryck, uttryck, avtryck – Upplands-Bro” syftar till ökad delaktighet i kultur- och fritidsfrågorna. Dess unika form – nio stycken noveller – är tänkt att kunna användas som utgångspunkt för framtida arbete.

Kollage som visar, fotboll, måleri, fiolspel och ridning.

Den kultur- och fritidspolitiska strategin antogs av kommunfullmäktige 30 mars 2022 och tar sikte mot 2030. Den visar på möjligheterna för kommunen att, tillsammans med Upplands-Broborna, bygga vidare på ett demokratiskt samhälle där varje människa upplever tillit, delaktighet, trygghet, meningsfullhet och gemenskap.

Målet om ökad delaktighet i kultur- och fritidsfrågorna fanns med från start: Själva utformandet av strategin inleddes med en bred insamling av material i form av workshops, dialoger, filmskapande, intervjuer och enkäter.

Här fick ungdomar, föreningsaktiva och politiker träffas och diskutera gemensamt. Ungdomsrådet intervjuade kulturutövare och andra nyckelpersoner samt genomförde enkäter med invånare i Kungsängen, Brunna och Bro.

Noveller och film

Med utgångspunkt i de idéer och synpunkter som kom in, har strategin sedan gestaltats i nio korta noveller.

– Strategin är ett material som är tänkt att användas av föreningar, kommunens tjänstepersoner och andra aktörer som verkar inom kultur- och fritidssektorn i vår kommun. Upplands-Bro utvecklas och många vill flytta hit, vår nya strategi syftar till att involvera både nya och gamla Upplands-Brobor i arbetet för ett socialt hållbart samhälle, säger Mattias Peterson (C), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Varje novell fångar en känsla, ger exempel på vilken betydelse kultur- och fritidsverksamheter har i människors liv och skildrar vad mål om social hållbarhet, jämlikhet och egenmakt kan innebära i praktiken, i vardagen.

Varje novell är kopplad till ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och ligger i linje med kommunens hållbarhetsmål.

Det har även producerats ett antal korta filmer, dels om själva arbetsprocessen kring strategin, dels om exempel som skildrar vad kultur och fritid betyder för människor.

– Den här strategin innebär en förflyttning. Vi förkastar inte det vi har – vi tar vara på det och jobbar för en transformation mot en större delaktighet som involverar många aktörer i Upplands-Bro. Kommunen ska vara en möjliggörare, inte nödvändigtvis en utförare, av evenemang och aktiviteter, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.


Är du nöjd med informationen på sidan?