Uppdaterad 02 september 2022
Skriv ut

Dagkollo på Hällkana 2022

Upplands-Bro kommun ordnar även denna sommar öppen fritidsverksamhet i form av dagkollo på Hällkana. För en låg avgift erbjuds ditt barn en eller flera veckor med massor av aktiviteter och äventyr i en härlig miljö.

Foto på grillplats Hällkana friluftsgård

Dagkollot ligger vid Hällkana friluftsgård i Lejondals naturreservat, ca 5 km från Bro centrum. Detta område ligger mycket vackert längs Lejondalssjöns östra strand. Närheten till badplats, bryggor, stigar beachvolleyplan med mera inbjuder till en mängd olika spännande och roliga sommarupplevelser.

Erfarna ledare arrangerar olika aktiviteter som till exempel idrott, fiske, kanoting, bad och lek. Allt bad sker i grupp, under övervakning av personal som inför dagkolloarbetet genomgått en livräddningsutbildning.

Vilka får komma till dagkollot?

Utbildningsnämnden har beslutat om prioritering av platser på Hällkana. Prioriteringen sker i följande ordning:

Barn som under vårterminen går i skolår 3-6 och som inte har fritidshemsplats.
Barn som under vårterminen går i skolår 1-3 och som har fritidshemsplats, men som önskar delta i verksamheten vid Hällkana. Avgift tas ut både för fritidshemsplatsen och dagkollovistelsen.
Barn som under vårterminen går i skolår 1-2 och som inte har fritidshemsplats. Avgift tas ut för dagkollovistelsen.
Obs! Sista anmälningsdagen gäller. Detta på grund av den omfattande planeringen inför sommarens kolloverksamhet.

Tid

Kollot pågår under veckorna 25-27 och 33, alla vardagar mellan kl 09.00 – 15.30 utom midsommarafton då kollot är stängt.

Avgift för dagkollo

Avgift per barn och vecka

Vid ett (1) barn i familjen är avgiften 300 kr/vecka
Vid två (2) barn i familjen är avgiften 280 kr/vecka och barn
Vid tre (3) eller flera barn i familjen är avgiften 250 kr/vecka och barn
I avgiften ingår lunch, mellanmål, bussresa till och från Hällkana samt möjlighet att delta i alla de aktiviteter som erbjuds. Avgiften kommer att faktureras och inbetalningskort skickas i god tid före inbetalningsdatum. Den skriftliga bekräftelsen på ”kolloplatsen” skickas ut under vecka 22.

Transport

Bussen passerar Brunna, Tibble, Kungsängen station, Sylta Bro och Hällkana. Hållplatserna är preciserad på det busskort som skickas hem med platsbekräftelsen v 22.

Elever på Tjustaskolan hämtas med minibuss.

OBS! Angivna hämtnings- och lämningstider är ungefärliga. Bussen kan komma både lite tidigare och lite senare än vad tidtabellen anger.

Anmälan

Anmälan görs senast 19 april, 2022.

Obs! Anmälan är bindande. Det betyder att du får betala avgift även om ditt barn inte deltar.

Fyll i samtliga uppgifter i anmälan. En anmälan för varje barn, det går med andra ord inte att anmäla flera syskon i samma anmälan.

Antalet platser är begränsat till 110. Skriftligt meddelande om plats skickas ut under vecka 22.

För kännedom

De senaste åren har antalet anmälningar till dagkollo överstigit det antal barn som kan tas emot på Hällkana. Prioriteringsordningen har då trätt i kraft vilket i några fall inneburit att det yngre barnet i syskonskaran inte fått plats.

Övriga upplysningar lämnas av Kribban Hansson, Ekhammarskolan mellan kl 14.00-17.00 på telefon 08-518 377 82.

Välkommen till kollo!

Är du nöjd med informationen på sidan?