Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Bli jour- eller familjehem för barn

Bland de många människor som flyr från kriget i Ukraina finns barn som har lämnat landet utan någon vuxen. Kommunen söker nu fler familjer som vill bli jourhem eller familjehem för barn.

Att vara jourhem eller familjehem innebär att man har ett uppdrag från socialtjänsten att ta hand om någon annans barn. Eftersom miljontals människor nu är på flykt från kriget i Ukraina, däribland en del barn och unga under 18 år, kan behovet av jour- och familjehem komma att öka.

Det är Migrationsverket som vid behov anvisar ensamkommande barn till kommunerna. Upplands-Bro kommun söker nu fler familjer som är intresserade av att ta hand om barn.

Jourhem

Att vara jourhem innebär att ta emot ett barn akut, ibland redan samma dag. Placeringen är oftast under en kortare period, medan socialtjänsten letar efter ett mer långsiktigt familjehem till barnet.

Familjehem

Att vara familjehem är ett mycket viktigt uppdrag. Barn som av någon anledning inte kan bo med sina föräldrar behöver andra vuxna som kan se till att de får god omsorg utifrån sina behov.

Familjerna förväntas att agera som vanliga föräldrar: ge omvårdnad, hålla nära kontakt med skola och barnhälsovård samt se till att barnet har en meningsfull fritid.

Så går det till

Alla som blir jour- eller familjehem går en utbildning som Socialstyrelsen har tagit fram.

Kommunen genomför en grundlig utredning av de som bedöms lämpliga att bli jour- eller familjehem, bland annat genom att begära utdrag ur polisens register.

Är du intresserad av att ta emot barn i din familj?

Är du nöjd med informationen på sidan?