Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Anhörigföreningens ordförande avtackad

I helgen avtackades en av prominenserna inom Upplands-Bro anhörigförening. Alf Andersson har varit styrelsemedlem sedan starten 2003, ordförande de senaste sex åren, och betytt mycket för föreningens utveckling.

Foto på Alf Andersson framför blombuketter

– Alfs insats och anhörigföreningens arbete har varit ovärderligt för de familjer och personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålderdom behöver hjälp med att klara vardagen, säger Ida Texell, kommundirektör som deltog i avtackningen.

Alf Andersson och hans hustru Berith Löfgren Andersson gick med i föreningen vid uppstarten för 19 år sedan för att bättre kunna stödja sin vuxna son. Sedan dess har föreningens arbete utvecklats på många plan.

Föreningen väcker debatt, inspirerar och påverkar, inte minst genom intressanta och lärorika föreläsningar. Det har också inrättats ett kommunalt anhörighetsråd som, förutom att förmedla kunskaper och erfarenheter, är remissinstans i ärenden som berör anhörigas situation.

En av landets bästa anhörigföreningar

– Idag räknas anhörigföreningen i vår kommun som en av landets bästa. Alf har med sin fantastiska personlighet envist framhållit vikten av att se och höra anhörigas situation och uppmärksammat kommunen på att utveckling måste ske, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden.

Alf har i hela livet engagerat sig i sociala frågor. Åren 1965 - 1985 var han socialchef i Upplands-Bro kommun. Och 2019 blev han utnämnd till Årets Upplands-Broare för sitt sociala engagemang.

Vid 87 års ålder är han i dag stolt över vad han och anhörigföreningen uträttat, men känner att det var dags att lämna över ordförandeskapet.

– Visst känns det kluvet, men det är skönt att kunna lämna över till en kompetent och engagerad efterträdare, säger han.

Ny ordförande i Upplands-Bro anhörigförening är Hilde Melin.

Anhörigas riksförbund

Upplands-Bro anhörigförening ingår i Anhörigas Riksförbund som grundades 1996 och är Sveriges enda riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

Anhörigas Riksförbund är en politiskt och religiöst obunden intresseorganisation som verkar för att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att hjälpa sina närstående.

Är du nöjd med informationen på sidan?