Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Fråga-svar: Så jobbar kommunen apropå kriget i Ukraina

Miljontals människor är på flykt från kriget i Ukraina. Det påverkar hela Europa, Sverige och Upplands-Bro. Många hör av sig till kommunen angående säkerhetsläget och flyktingmottagandet, här svarar säkerhetschef Mats Kjellberg på några vanliga frågor.

Vad gjorde kommunen när det stod klart att det var krig i Ukraina?

– Redan tidigt aktiverade vår kommundirektör Ida Texell en krisstab. Där jobbar vi med frågor som Hur kommer det här att påverka oss? Hur förbereder vi oss? En sak är ett vi förbereder för att kunna ta emot flyktingar i kommunen.

Upplands-Bro kommun har ett nära samarbete med andra delar av samhället, även i vanliga fall. Varje vecka har vi möten med övriga Stockholmskommuner, Länsstyrelsen, försvarsmakten, polis, räddningstjänst och andra myndigheter. Detta för att vi alla ska ha en gemensam bild av läget just nu. Nu är även Migrationsverket med på våra möten.

Det är många barn som kommer från Ukraina. De kommer att behöva gå i förskola och skola, hur jobbar kommunen med det?

– Det är vi förberedda på, det finns platser i Upplands-Bro.

Hur många flyktingar kommer kommunen att ta emot?

– Det vet vi inte i nuläget, vi följer utvecklingen och vi får se vad Migrationsverket kommer med för besked.

Det har kommit många frågor om skyddsrum till kommunen, vad kan du säga om det?

– Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för skyddsrummen i landet. Sen är det varje fastighetsägares ansvar att följa lagar och regler som gäller för skyddsrum, om man har ett sådant.

Skyddsrum finns främst i städer och tätbebyggda områden, där risken för anfall är störst i en väpnad konflikt. Vill man veta var det finns skyddsrum så går man till MSB:s hemsida, där finns kartor över detta. Man tillhör inte ett specifikt skyddsrum utan man går till det som är närmast.

Många har också frågor om Hesa Fredrik, utomhussignalen för Viktigt meddelande till allmänheten. Den hörs inte på en del ställen i kommunen, ska det vara så?

– Det finns tio Hesa Fredrik-tutor runt om i kommunen. Vi ser nu över var mer det kan behövas, i och med våra nyare områden. Utomhussignalen är ett komplement till radio, tv, telefon. Om det kommer ett viktigt meddelande till allmänheten så går det ut i många kanaler.

Podd: Så förbereds tillfälligt boende för flyktingar

Det är kommunens frivilliga resursgrupp, FRG, som ansvarar för att organisera mottagandet av flyktingar i Kungshallen.

Dan Carlsson, FRG-ansvarig, berättar i kommunens podd Bättre Tillsammans om arbetet så här långt, och vad du kan göra för att hjälpa till.

Vill du engagera dig?

Är du nöjd med informationen på sidan?