Uppdaterad 10 november 2022
Skriv ut

Vikingaby och växtlighet i ny park

I en skogsdunge mellan Finnsta och Bro centrum växer en ny park fram. Här byggs grillplatser, lekstugor och ett skepp i vikingastil. Virket är återbruk från träd som behövts fällas på andra ställen i kommunen. Till sommaren ska platsen vara klar att användas av invånarna.

Upplands-Bro kommun har sökt och beviljats 725 000 kronor från Boverket för utvecklingen av en ny park i Bro. Pengarna är en del av satsningen ”gröna och trygga samhällen”, och ska gå till att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster, alltså sådant naturen skapar för att människor ska må bra.

– Området som vi nu utvecklar har väldigt mycket potential men har under en lång tid varit ganska outnyttjat. Vi kommer bevara och förstärka områdets naturvärden genom exempelvis plantering av buskar, träd och ängsblomster. Samtidigt ökar vi tillgängligheten genom att röja sly och anlägga platser för vila och lek, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog och projektledare för utvecklingen av parken.

Två lekstugor inspirerade av vikingatidens långhus har redan uppförts och ett tredje är på gång. En liten bro och ett vikingaskepp kommer också byggas tillsammans med snidade djur.

– Inspirationen till vikinga-temat är att det i området finns fornminnen från vikingatiden. Vi arbetar även med ett hållbarhetsfokus i utvecklingen av parkområdet. Virket som används till det vi bygger är från träd som fällts på kommunens mark, säger Johan Björklind Möllegård.

Kommunens arbetar med träsniderierna. Sniderierna beräknas stå färdiga under våren men utvecklingen av kullen fortsätter under hela året. Blomsterängar, buskar och träd kommer planteras. Två grillar kommer uppföras i området innan sommaren. Fler ytor för aktiviteter kommer utvecklas.

– Kom fram och prata med oss medan vi jobbar. Vi tar gärna emot idéer. Vi vill aktivera den här ytan för både boende och närliggande skolor och förskolor, säger Johan Björklind Möllegård.

Utvecklingen av parken görs inom Omdaning Bro. Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen, med fokus på social hållbarhet. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Visionen är att genom samverkan och dialog skapa en trivsam plats med småstadskänsla.

Visste du att…

  • Längs cykelvägen norr om kullen där parken utvecklas står en runsten från tidigt 1000-tal. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften: "Gunnar och Igul läto ... sin broder minnesmärke. Gud hjälpe hans ande och Guds moder ...". På kullen finns även ett gravfält.
  • Just nu pågår Earth-Hour-veckan! Den globala klimatmanifestationen Earth hour hålls varje år under en timme den sista lördagen i mars. Då släcker människor världen över sina lampor för att uppmärksamma klimatfrågan och hållbarhet.

Är du nöjd med informationen på sidan?