Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Ny föräldraträff i Bro

De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar. Fältgruppen i Upplands-Bro håller i föräldraträff ABC för föräldrar som har barn i åldrarna 3-12.

Foto på två glada föräldrar och ett barn

Föräldraträffarna leds av Annél Wessels som är fältassistent med föräldrauppdrag i Upplands-Bro kommun. Hon har en nyinrättad tjänst med fokus på relationsbyggande med föräldrar.

– En positiv relation mellan föräldrar och barn är väldigt viktig och den bästa grunden för en trygg och harmonisk uppväxt, säger Annél Wessels.

ABC består av 4 träffar där man diskuterar och gör enkla övningar kring föräldraskap. Träffarna genomförs varannan tisdag på Bro:n fritidsgård i Bro mellan 18:00-20:30.

– På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Vi hoppas att det ger föräldrarna nya verktyg att använda sig av hemma. På det sättet vill vi stärka föräldrar och bidra till en positiv stämning hemma, säger Annél Wessels.

Alla föräldrar till barn i åldrarna 3-12 är välkomna, oavsett var i kommunen de bor.

Om Alla Barn i Centrum (ABC)

Folkhälsomyndigheten fick 2010 ett uppdrag av regeringen att understödja föräldraskapsstöd som riktar sig till alla föräldrar. ABC (3-12 år) påbörjades som ett utvecklingsprojekt inom denna satsning. Namnet valdes för att betona att det handlar om alla barn och för att tydliggöra barnets perspektiv. Under föräldraträffarna ingår till exempel att reflektera kring hur barnet kan ha upplevt olika situationer, att visa kärlek till sitt barn utifrån barnets behov och att bekräfta barnets känslor.

Syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar. I forskningen hittar vi inte svar på vad som passar för ett enskilt fall, men den kan ge information om vad som fungerar bäst för flest. ABC finns i dag i många av landets kommuner.

ABC i Bro – april-maj

Träffarna genomförs varannan tisdag på Bro:n fritidsgård i Bro mellan 18:00-20:30.

Träff 1 (5 april, 2022): Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 (19 april, 2022): Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 (3 maj, 2022): Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?

Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 (17 maj, 2022): Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?

Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Är du nöjd med informationen på sidan?