Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Brotjejernas fotboll – en väg till ett mer aktivt föreningsliv

Brotjejernas fotboll vill bygga gemenskap och fånga fotbollsintresset hos fler tjejer i mellanstadieåldern. Varje onsdag är verksamheten igång i Bro sporthall, i direkt anslutning till att skolan slutar. All personal är kvinnlig och kommer från Råbyskolan, fritidsgården i Bro, fältgruppen och Bro IK.

Shakar Karim och Carolinne Rindal är två av ledarna i Brotjejernas fotboll. Verksamheten är igång varje onsdag i Bro sporthall.

De senaste 18 månaderna har projektet Skola för mig etablerats och utvecklats på Råbyskolan i Bro, bland annat genom Brotjejernas fotboll. Målet med projektet är att genom samverkan med bland annat föreningslivet och verksamheter som kommer i kontakt med barn och ungdomar, utveckla och stärka skyddsfaktorer för eleverna. Skyddsfaktorer är viktiga inslag i barns och ungdomars liv och bidrar till bland annat ett gott mående, möjlighet att lyckas i skolan och att stärka självkänsla.

Emelie Sundelin är projektledare och skolsocionom och en av initiativtagarna till ett delprojekt som innefattar fotbollsträning för tjejer som i annat fall inte skulle närma sig en fotboll. Träningen, som är just enbart för tjejer i årskurs 4–6 består också av samarbetsövningar, inspirationsträffar med förebilder, värderingsövningar och mellanmål.

Projektet är ett samarbete mellan flera kommunala verksamheter (exempelvis Råbyskolan, fritidsgården och fältgruppen) och Bro IK som stöttar med de praktiska arrangemangen kring fotbollsträningarna och hjälptränare, träningsförslag och utrustning. Bland annat kan ungdomarna låna träningsutrustning som skor för att kunna delta vid träningstillfällena.

Aktiviteten är ett sätt att öka möjligheten för tjejer att engagera sig i föreningslivet och därigenom öka kontaktytor och stärka självbilden. Genom att sänka trösklarna att ta steget in i föreningslivet hoppas Emelie Sundelin att allt fler tjejer ska engagera sig för en aktiv och givande fritid.

Skyddsfaktorer som Brotjejernas fotboll stärker och utvecklar

  • Meningsfull fritid och känslan av sammanhang
  • God hälsa och motion
  • Flera goda vuxenrelationer i ett tidigt stadie
  • Ökad samverkan och kommunikation mellan de som möter barnen på och utanför skolan
  • Självstärkande genom samtal om värderingar och plats att våga prova
  • Sänka trösklarna till engagemang i det lokala föreningslivet
  • Bidrar framtidstro genom förebildsarbete

Är du nöjd med informationen på sidan?