Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Ledarskap i fokus på Internationella kvinnodagens näringslivsfrukost

Olika perspektiv på ledarskap var temat när Upplands-Bro kommun i samarbete med Damernas affärsnätverk bjöd in till näringslivsfrukost på Internationella kvinnodagen.

Tre framgångsrika förebilder bjöd på sina erfarenheter och drivkrafter för ledarskap från politik, näringsliv och offentlig verksamhet.

Från vänster: Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun, Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun, Karin Sidén, ordförande i Damernas Affärsnätverk, Lisa Edwards, (C), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Caroline af Ugglas, företagare i Upplands-Bro kommun.

– Vi behövde inte leta långt bort för att hitta inspirerande personer för att prata ledarskap, säger Katarina Barter, näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Delade erfarenheter mellan sektorerna stärker oss alla i det fortsatta arbetet och vi är glada över att kunna mötas igen tillsammans.

Lisa Edwards, (C) ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, berättade om hur hennes tre värdeord – demokrati, respekt och tydlighet – alltid har varit grunden i det politiska arbetet.

– Vid varje kommunfullmäktigemöte brukar jag tänka på hur fantastiskt det är att vara folkvald, att vi ska värdesätta att vi lever i en demokrati.
Caroline af Ugglas, företagare med djupa rötter i Upplands-Bro, lång erfarenhet av styrelsearbete och tidigare vice VD för Svenskt Näringsliv, talade om att ledarskap till stor del handlar om kreativitet, att våga satsa för att bryta ny mark. Det kräver tillit och en viktig tillgång är ett ständigt utbyte av erfarenheter och idéer.

Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun och en av tre finalister i Årets Chef, berättade att hon varje dag har ambitionen att göra världen bättre, och att använda sin makt på bästa och mesta vis.

– Det bästa med att jag är nominerad till Årets Chef är att det sätter ljus på offentlig sektor, på allt vad vi gör. Kommunen är kärlet för demokratin och då är det viktigt att vi alla, varje dag, frågar oss vad det är som driver oss och vem vi vill vara. Med den kraften kan man förändra och förflytta det mesta.

Är du nöjd med informationen på sidan?