Uppdaterad 22 maj 2023
Skriv ut

Så uppmärksammar kommunen Internationella kvinnodagen

 På internationella kvinnodagen, den 8 mars, uppmärksammas varje år ojämställdhet och kvinnors och flickors situation över hela världen. I Upplands-Bro kommun uppmärksammas dagen på olika sätt.

Illustration av FN:s globala hållbarhetsmål samt fyra kvinnor.

Jämställdhet och lika villkor för alla människor oavsett kön är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Jämställhet är mål 5 i Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål som Sverige arbetar för både nationellt och på kommunal nivå.

För att uppmärksamma internationella kvinnodagen flaggar Upplands-Bro kommun på torgen i Kungsängen och Bro den 8 mars.

Tillsammans med Damernas affärsnätverk ordnas en näringslivsträff för lokala företag med fokus på ledarskap. Här talar bland andra kommundirektör Ida Texell som är nominerad till Årets chef och Caroline af Ugglas, företagare i Upplands-Bro och erfaren ledare, bland annat tidigare vice VD för Svenskt Näringsliv.

Här nedan möter du fyra Upplands-Brokvinnor som lyfter jämställdhet ur olika perspektiv.

Vad betyder Internationella kvinnodagen för dig?

Foto på Camilla Janson och Lisa Edwards

Camilla Janson (S) och Lisa Edwards (C).

 

Lisa Edwards

Egenföretagare, centerpartist och ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden i Upplands-Bro.

”Jag har alltid irriterat mig på uttrycket ”Kvinnor kan” – jag menar, vem har väl någonsin tvekat om det! Jag är uppvuxen i ett matriarkat med en mormor som ensam tog hand om en hel gård och nio ungar.

Men det finns en viktig poäng med internationella kvinnodagen. På många håll i världen har kvinnor inte möjlighet till egen försörjning. Flickor får inte utbilda sig. Då blir man otroligt begränsad.

I Sverige har vi kommit relativt långt, fast vi har en bit kvar tills kvinnor får samma lön som män för sitt arbete. Det viktigaste är att alla människor har samma rättigheter och möjligheter.

Jämställdhet är inte enkelt och jag tycker att det blir fel med generaliseringar. För mig var det till exempel viktigt att vara hemma länge med mitt barn under småbarnstiden, det betyder inte att jag är emot jämställdhet.

Globalt tycker jag att en viktig jämställdhetsfråga är att det behövs mer kvinnligt ledarskap i världen, det är inte kvinnor som startar krig. Här hemma i Sverige och Upplands-Bro är unga tjejers mående en viktig fråga. Det behöver vi prata mer om.”

Camilla Janson

Egenföretagare, psykoterapeut, socialdemokrat och oppositionsråd i Upplands-Bro.

”Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Men fortfarande finns det mycket att göra för att förbättra jämställdheten här: Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora idag som för 25 år sedan. Lågutbildade kvinnors livslängd sjunker. Flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar. Flickors psykiska ohälsa och våld i nära relationer är viktiga frågor att jobba med både globalt och lokalt.

För mig är det en självklarhet att kvinnor, flickor, pojkar och män – alla människor – ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. Det känns såklart tråkigt att vi fortfarande år 2022 måste påminna oss om detta. Det gör vi gemensamt när vi sätter särskilt fokus på jämställdhet på internationella kvinnodagen.

Vi behöver fortsätta bekämpa de normer och strukturer som diskriminerar kvinnor och flickor. Det handlar om att se till att framtidens kvinnor och flickor blir lyssnade på och tas på allvar.

Just i år tänker jag på folket i Ukraina och särskilt på de ukrainska flickorna och kvinnorna som kämpar för sina barns, sin egen och sitt lands överlevnad.”

Foto på Homa

Homa Khosrawi.

 

Homa Khosrawi

Egenföretagare och handledare på Guldjobbet, lotsar arbetssökande till jobb och utbildning.

”Jag har alltid varit engagerad i kvinnofrågor och den här dagen vill jag uppmärksamma en av de viktigaste förutsättningarna för jämställdhet – rätten och möjligheten att kunna försörja sig själv. Jag handleder många utrikesfödda kvinnor som har står långt från arbetsmarknaden. Många saknar utbildningsbakgrund, en del har tidigare varit hemmafruar. Men viljan finns där.

När man har varit utan jobb en längre tid behövs stöd för att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt utveckla svenskan – men det är en win-win för samhället, företagen och kvinnorna.

Jag har många gånger sett hur livskvaliteten förbättras för en hel familj när mamma börjar jobba. Hon blir också en förebild för andra kvinnor och för barnen, det har betydelse.

I Sverige har vi kommit en bit på vägen när det gäller jämställdhet men vi behöver göra mer och fortsätta kämpa mot ojämlikhet på alla plan. Det är det internationella kvinnodagen handlar om.”

Foto på Emma

Emma Fagerwall

 

Emma Fagervall

Jurist, debattör och initiativtagare till uppropet #medvilkenrätt under Metoo, som lyfte ojämställdhet inom juristbranschen.

”Kvinnodagen är inget att fira, utan en dag för extra fokus på kvinnors och flickors rättigheter.

För drygt fyra år sedan, under #metoo, startade min syster och jag uppropet #medvilkenrätt, för att lyfta frågan om jämställdhet i juristbranschen där vi båda jobbar.

Jag orkade inte längre spela med i de spelreglerna som fanns och jag ville inte att någon kvinna skulle behöva anpassa sig efter dem. Att ständigt ha strategier för ovälkomna kommentarer, bli kallad ”lilla gumman” i rättssalen, att det fortfarande inte var lika lön för lika arbete och att det är mest män som är delägare och chefer på advokatbyråerna – trots att 60 procent av juristerna som examineras är kvinnor.

Det blev en kraftig reaktion. Den största förändringen som jag ser det nu är att vi har fått ett annat samtal. Det finns en större förståelse. Men jämställdhetsarbetet är fortfarande ibland mest läpparnas bekännelse – jag tycker att företag oftare borde få frågan ”vad gör ni annorlunda nu då?”

Internationellt sett har vi kommit långt i Sverige men jag tycker att många gömmer sig bakom det. Ett jämställt samhälle är en lägstanivå för vad vi borde kunna åstadkomma.”

Är du nöjd med informationen på sidan?