Uppdaterad 10 november 2022
Skriv ut

Hur lätt är det att hitta i Bro? Nu ses skyltningen över

I Bro tätort finns det många platser att besöka för de som tar sig runt till fots, både boende och besökare. Det finns parker, idrottsplats, centrum och mötesplatser. Men hur lätt är det att hitta till dessa platser? Nu ser Upplands-Bro kommun över de skyltar som hjälper de som promenerar i Bro att hitta. Även du som invånare har möjlighet att komma med synpunkter på skyltningen i Bro.

Foto på kvinna som står framför skyltar

Sara Bergkvist, driftledare på gata/park/trafik-enheten samt delprojektledare inom Omdaning Bro

– Genom skyltar kan vi både orientera oss i ett område och hitta till olika destinationer. För den som inte lärt känna området kan skyltar dessutom ge information om det lokala utbytet av kultur, rekreation och mötesplatser. För att stärka småstadskänslan i Bro kommer vi under året att satsa på fler informativa skyltar, säger Sara Bergkvist, driftledare på gata/park/trafik-enheten samt delprojektledare inom Omdaning Bro.

Även boende och verksamma i Bro bjuds nu in att dela med sig av sina kunskaper och synpunkter. Genom en digital enkät frågar kommunen vilka platser som är svåra att hitta till och hur välskyltat Bro är för gående.

Genom projektet Omdaning Bro arbetar Upplands-Bro kommun för att kraftsamla kring utvecklingen av Bro, både fysiskt och socialt. Kommunen ser nu över skyltarna för gående i Bro. Syftet är att det ska vara lätt att hitta till olika platser inom Bro tätort.

Invånare har möjlighet att svara på enkäten till och med måndagen den 4 april, 2022.

Är du nöjd med informationen på sidan?