Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Äldre uppmärksammas på internationella brottsofferdagen

Tisdagen den 22 februari är den internationella brottsofferdagen. Bedrägeribrott mot äldre över 65 år fortsätter att öka i Sverige. Bedrägeribrott behöver förebyggas samtidigt som brottsoffer erbjuds stöd. Upplands-Bro kommun är med och finansierar Brottsofferjouren som erbjuder kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Foto på äldre kvinna som använder mobiltelefon.

– Brottsofferdagen uppmärksammas både på flera håll i Sverige och internationellt. Att bli utsatt för brott är en oerhört obehaglig upplevelse, men det kan också vara jobbigt att berätta att man utsatts för brott. Därför är det viktigt att vi informerar om vilket stöd som finns för brottsoffer men också sprider kunskap om hur brott kan förebyggas, säger Camilla Stark, enhetschef för trygghet och prevention på Upplands-Bro kommun.

Inom kommunen sprids även kunskap om brottsprevention för äldre via äldreomsorgen och hemtjänsten.

Om Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma och stödet är kostnadsfritt. Brottsofferjouren har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Stöd som erbjuds är:

  • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår.
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
  • Stöd vid eventuell rättegång.
  • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.
  •  

Äldre är en särskilt utsatt grupp för bedrägeribrott

Bedrägeribrott mot äldre och funktionsnedsatta genom så kallad social manipulation ökade med 45 procent mellan december 2019 och januari 2020, från 710 till 1032 brott, nationellt.

Tillvägagångssätten vid brotten är flera, men bedragarna utger sig ofta för att vara från banken, polisen eller en annan institution som de äldre har förtroende för.

Fler aktörer måste hjälpas åt att informera de äldre om hur de kan skydda sig mot att bli utsatta för brott.

Försök inte lura mig: Utbildning om hur äldre personer kan skydda sig mot bedrägerier

Försök inte lura mig är ett utbildningspaket som innehåller handledning, filmer och annat material som ger ökad medvetenhet och bättre kunskaper om hur man kan skydda sig mot bedrägerier. Med stöd av en tydlig handledning kan utbildningen genomföras som studiecirkel eller användas som en del av ett informationsmöte. Polisen har tagit fram utbildningspaketet i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren.

Är du nöjd med informationen på sidan?